CHUYÊN GIA THỰC HIỆN ĐIỀU TRA

02/05/2013

Thuỵ Điển và Việt Nam đã thiết lập mối quan hệ hợp tác đặc biệt từ nhiều thập kỉ nay. Việt Nam từ lâu coi Thuỵ Điển là một đối tác phát triển tin cậy, đồng thời chia sẻ những vấn đề chính sách khá nhạy cảm trong chương trình nghị sự phát triển hợp tác song phương.

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
CÁN BỘ THỰC HIỆN PHỎNG VẤN
I. BỐI CẢNH
Thụy Điển và Việt Nam đã thiết lập mối quan hệ hợp tác đặc biệt từ nhiều thập kỉ nay. Việt Nam từ lâu coi Thuỵ Điển là một đối tác phát triển tin cậy, đồng thời chia sẻ những vấn đề chính sách khá nhạy cảm trong chương trình nghị sự phát triển hợp tác song phương. Trong khi đó, Thuỵ Điển cũng có mối quan tâm đặc biệt với sự phát triển của Việt Nam, các quan hệ về văn hoá, giáo dục và thương mại giữa Việt Nam và Thuỵ Điển ngày được thắt chặt hơn mong đợi cho dù có sự khác biệt giữa văn hoá, xã hội giữa hai bên. Sự quan tâm và tôn trọng lẫn nhau vẫn tạo nên nét khác biệt trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Thuỵ Điển bất chấp những quyết định gần đây liên quan đến việc chấm dứt hợp tác song phương và thu gọn sự hiện diện ngoại giao của Thuỵ Điển tại Việt Nam.
 
Trong khuôn khổ nội dung cụ thể về giáo dục và nghiên cứu chính sách, mối quan tâm chung của các trường Đại học và viện nghiên cứu của Việt Nam và Thuỵ Điển là xây dựng và duy trì mối quan bền vững dù cho mối quan hệ ngoại giao chính thức giữa hai nước có giảm đi. Các trường đại học và Viện nghiên cứu Thuỵ Điển (trong khuôn khổ hợp tác này là Trung Tâm nghiên cứu Đông và Đông Nam Á- ACE, ISDP,và NIAS) vẫn giữ mục tiêu duy trì và phát triển kiến thức và năng lực nhằm tìm hiểu sự phát triển của Việt Nam với mục tiêu rút ra các bài học kinh nghiệm của Việt Nam trong phát triển và xoá đói giảm nghèo. Trong khi đó, mối quan tâm của các Viện nghiên cứu phía Việt Nam (trong khuôn khổ hợp tác này là Trung tâm Thông tin PTNNNT- Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT/IPSARD) là học hỏi kinh nghiệm từ các nước Bắc Âu nhằm bổ sung năng lực tư vấn chính sách được tiếp nhận từ các đối tác trong khu vực và quốc tế thông qua hoạt động hợp tác với các đối tác Thụy Điển. 
 
Nhằm cùng chia sẻ những lợi ích chung, IPSARD, ACE, ISDP, và NIAS cùng nhau phát triển Chương trình hợp tác đối tác cho tăng cường năng lực nghiên cứu kinh tế chính sách thông qua cùng nghiên cứu và chia sẻ thông tin và đào tạo. Chương trình hợp tác đối tác này được cơ quan hỗ trợ hợp tác quốc tế Thuỵ Điển (SIDA) tài trợ. Hội thảo khởi động và hội thảo kĩ thuật đã được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 25 tháng 10 năm 2011 nhằm khởi động cho chương trình hợp tác.
Một trong những chương trình hợp tác nghiên cứu là “Quản lý rừng và đất rừng bền vững”. Để triển khai thực hiện nghiên cứu này, Trung tâm Thông tin PTNNNT/IPSARD đã tiến hành điều tra thực địa, phỏng vấn các đối tượng liên quan để thu thập thông tin liên quan đến quản lí rừng và đất rừng bền vững tại một số tỉnh đại diện của Việt Nam (Bắc Kạn, Kon Tum và Kiên Giang). Nhằm đi sâu nghiên cứu các vấn đề cụ thể được tìm ra trong cuộc nghiên cứu trên, Trung tâm Thông tin PTNNNT/IPSARD dự kiến tổ chức tiếp 3 cuộc điều tra nghiên cứu sâu tại 3 tỉnh là Phú Thọ, Nghệ An và Lâm Đồng. Nghiên cứu sẽ tập trung vào 3 đối tượng chính là Tổng Công ty giấy Việt Nam tại Phú Thọ; Cty TNHH MTV lâm nghiệp Con Cuông tại Nghệ An và Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Lâm Đồng tại Lâm Đồng.
            Để đảm bảo sự thành công cho các hoạt động nêu trên, cần có sự hỗ trợ của 4 cán bộ thực hiện công tác phỏng vấn tại cả 3 tỉnh. Trong phạm vi trách nhiệm của mình, Trung tâm Thông tin PTNNNT/IPSARD xây dựng điều khoản tham chiếu cho các hoạt động để tham chiếu và quản lý sau này.
II. NỘI DUNG VÀ MỤC TIÊU CỦA HOẠT ĐỘNG:
1. Nội dung:
·         Địa điểm thực hiện hoạt động: tại 3 tỉnh
-          Huyện Phù Ninh, Tân Sơn và Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ
-          Thị trấn Con Cuông, Huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An
-          Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
·         Đối tượng và số lượng dự kiến phỏng vấn:

Địa điểm
Đối tượng
Số lượng người phỏng vấn dự kiến
Tỉnh Nghệ An
 
20
Hạt kiểm lâm huyện Con Cuông
Hạt trưởng và cán bộ hạt
2
Phòng NN & PTNNT huyện Con Cuông
Lãnh đạo phòng và cán bộ phòng
2
Xã Chi Khê - Bản Chắn Nằn
Hộ dân
4
Cty TNHH MTV lâm nghiệp Con Cuông
Ban giám đốc
Phòng Tổ chức hành chính
Phòng Kế toán
Phòng Kinh doanh-Kỹ thuật
Tổ Bảo vệ rừng
7
Cty TNHH MTV lâm nghiệp Con Cuông
Hộ nhận trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng với Công ty
5
Tỉnh Phú Thọ
 
20
Tổng Công ty giấy Việt Nam
Ban giám đốc
Phòng Kỹ thuật
2
Công ty Lâm nghiệp Đoan Hùng
Ban Giám đốc
Phòng Kỹ thuật
Phòng Tài chính
Phòng Tổ chức hành chính
5
Xã Tây Cốc, Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ
Hộ gia đình nhận giao khoán
4
Công ty lâm nghiệp Xuân Đài
Ban Giám đốc
Phòng Kỹ thuật
Phòng Tài chính
Phòng Tổ chức hành chính
7
Xã Văn Luông, huyện Tân Sơn, Phú Thọ
Hộ gia đình nhận giao khoán
2
Tỉnh Lâm Đồng
 
15
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Lâm Đồng
Ban Giám đốc
Phòng Kỹ thuật
5
Ban Quản lý rừng Lâm Viên
Ban Giám đốc
Phòng Kế toán
Phòng Dịch vụ
4
Phường 3, thành phố Đà Lạt
Tổ trưởng tổ nhận giao khoán
3
Hộ gia đình nhận khoán
3

2. Mục tiêu
Chịu trách nhiệm phỏng vấn, ghi chép và tổng hợp thông tin điều tra.
III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:
  • Tham gia lớp tập huấn đảm bảo lĩnh hội đầy đủ các nội dung và yêu cầu thu thập thông tin cho bảng câu hỏi
  • Tham gia các chuyến làm việc tại 03 tỉnh cùng các cán bộ của Trung tâm Thông tin PTNNNT.
  • Chịu trách nhiệm phỏng vấn và ghi chép biên bản, thu thập đầy đủ các thông tin (được yêu cầu trong bảng hỏi) về các đối tượng được phân công phỏng vấn, thu thập số liệu
  • Viết biên bản phỏng vấn và tổng hợp thông tin thu thập được trước khi giao nộp sản phẩm
IV. SẢN PHẨM:
·        Các biên bản phỏng vấn bao gồm các thông tin đã được thu thập và các bảng kê danh sách phỏng vấn tại các tỉnh (Nghệ An, Phú Thọ và Lâm Đồng)
V. THỜI GIAN THỰC HIỆN:
·         Thời gian thực hiện nhiệm vụ này 20/5/2013 đến ngày 05/07/2013
VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN:
Phí chuyên gia được tính là:
* 11 ngày công phỏng vấn tại 3 tỉnh:
400.000 đồng/người/ngày x 11ngày x 4 người = 17.600.000 đồng
(Bằng chữ: Mười bảy triệu sáu trăm ngàn đồng chẵn)
* 16 ngày đi công tác tại 3 tỉnh :
668.158 đồng/người/ngày x 16 ngày x 4 người = 42.762.112 đồng
(Bằng chữ: Bốn mươi hai triệu bảy trăm sáu mươi hai ngàn một trăm mười hai đồng)
Giá trị hợp đồng đã bao gồm Thuế TNCN và các loại thuế khác.
 
VII.YÊU CẦU NĂNG LỰC:
·         Có trình độ đại học trở lên.
·         Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu, điều tra môi trường, kinh tế, xã hội...
·         Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
 

Tin khác