THƯ MỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ PHOTO PHIẾU HỎI, TÀI LIỆU

14/05/2014

THƯ MỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ PHOTO PHIẾU HỎI, TÀI LIỆU

Description: logo-agro-rong-200

TRUNG TÂM THÔNG TIN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

-------*******-------

                                Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2014

THƯ MỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ PHOTO PHIẾU HỎI, TÀI LIỆU

 

Trong khuôn hoạt động điều tra “Nghiên cứu đánh giá một số mô hình tái canh cà phê tại Việt Nam theo Thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn và SNV Việt Nam, sẽ diễn ra tại 02 tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng. Trung tâm Thông tin PTNNNT có nhu cầu tìm một đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp dịch vụ photo phiếu hỏi, tài liệu liên quan phục vụ hoạt động điều tra nêu trên.

Số lượng tài liệu dự kiến như sau:

1.      Tài liệu cần photo 2 mặt: 2.500 tờ

2.      Tài liệu cần photo 1 mặt: 17.000 tờ

 

Hạn chót nhận báo giá là ngày 18/05/2014. Mọi chi tiết xin liên hệ:

Lê Thị Kim Chung

Trung tâm Thông tin PTNNNT

Tầng 4, 16 Thụy Khuê – Tây Hồ - Hà Nội

Điện thoại: 04 39725153

 

 

 

 

 


Tin khác