THƯ MỜI TUYỂN DỤNG

04/08/2014

THƯ MỜI TUYỂN DỤNG

 

THƯ MỜI TUYỂN DỤNG

 

Căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng chuyên gia thực hiện báo cáo “ Phân tích chính sách canh tác lúa gạo bền vững và chính sách lúa gạo trong chuỗi giá trị tại Việt Nam” trong Kế hoạch tái cơ cấu lúa gạo Việt Nam: Dự án viết đề xuất cho Bộ Nông nghiệp và PTNT về tái cơ cấu ngành lúa gạo Việt Nam”. Trung tâm Thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn Trung tâm Thông tin muốn tìm 01 chuyên gia. Nội dung cụ thể như sau:

1.      Mục tiêu:

Phân tích, đánh giá được các chính sách về lúa gạo trong chuỗi giá trị gạo và chính sách canh tác lúa gạo bền vững tại Việt Nam; xác định được những điểm được, điểm còn hạn chế trong chính sách để đề xuất các điều chỉnh chính sách cần thiết cho tái cơ cấu lúa gạo của Việt Nam, cách tiếp cận từ chuỗi giá trị.

2.       Nội dung công việc

2.1.           Phân tích, đánh giá được các chính sách về lúa gạo theo chuỗi giá trị

2.2.           Phân tích đánh giá được các chính sách về canh tác lúa gạo bền vững.

3.      Thời gian thực hiện

Tháng 10/2014 (06 ngày chuyên gia)

4.      Sản phẩm bàn giao

01 báo cáo phân tích chính sách lúa gạo theo chuỗi giá trị và chính sách canh tác bền vững lúa gạo tại Việt Nam.

5.      Các yêu cầu cụ thể đối với chuyên gia

-         Chuyên gia có bằng thạc sỹ trở lên

-         Kinh nghiệm ít nhất 10-15 năm trong ngành kinh tế, thương mại, đặc biệt đã có kinh nghiệm phân tích chính sách.

-         Chuyên gia có kinh nghiệm làm việc nhóm

 

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 04/8 - 14/08/2014. 

Mọi thông tin xin liên hệ

Chị Lê Thị Kim Chung

Trung tâm Thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn

Tấng 4- Số 16- Thụy Khuê- Tây Hồ- Hà Nội

Điện thoại: 04.39725153; DĐ: 01647538866; Email: Le.lekimchung02@gmail.com

 

 

 

 


Tin khác