Tuyển dụng chuyên gia dịch tài liệu

16/03/2015

Tuyển dụng chuyên gia dịch tài liệu

THƯ MỜI TUYỂN DỤNG

            Căn cứ vào Dự toán Phụ lục Thỏa thuận LND.11.2014.01 thực hiện Chương trình phát triển Tây Nguyên bền vững của IDH giữa Tổ chức Sáng kiến Thương mại bền vững IDH và Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT. Trung tâm Thông tin PTNNNT- Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT muốn tìm 01 chuyên gia có kinh nghiệm  biên dịch trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, đặc biệt là các tài liệu về ngành cà phê để biên dịch tài liệu cho Hội thảo “Chương trình phát triển Tây Nguyên bền vững- Thảo luận và đề xuất các giải pháp can thiệp tại Lâm Đồng” dự kiến diễn ra tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vào ngày 02/04/2015. Nội dung cụ thể như  sau:

            Số lượng tài liệu dự kiến: 100 trang

            Thời gian thực hiện:  Từ ngày 23/3 đến  30/03/2015

            Đơn giá: 212.584 đồng/trang  (350 từ/trang)

            Thời gian nhận hồ sơ: Trước ngày 19/03/2015

Mọi thông tin xin liên hệ:

Cô Lê Thị Kim Chung

Trung tâm Thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn

Tấng 4- Số 16- Thụy Khuê- Tây Hồ- Hà Nội

Điện thoại: 04.39725153; DĐ: 01647538866; Email: Le.lekimchung02@gmail.com


Tin khác