Viện Chính sách và Chiến lược nông nghiệp nông thôn kỷ niệm 10 năm thành lập

09/09/2015

Sáng 9-9, tại Hà Nội, Viện Chính sách và Chiến lược nông nghiệp nông thôn (CS&CLNNNT) tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm chặng đường phát triển của Viện Kinh tế Nông nghiệp và 10 năm thành lập Viện CS&CLNNNT.

Viện CS&CLNNNT được thành lập ngày 9-9-2005 trên cơ sở Viện Kinh tế nông nghiệp, trải qua 40 năm trưởng thành, phát triển và liên tục đổi mới 10 năm gần đây, Viện đã có bước tiến dài và từng bước khẳng định vị thế và uy tín của Viện, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn.

Tập thể Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT (Ảnh: AGROINFO)

Trong thời kỳ 30 năm đổi mới kinh tế, với hơn 155 cán bộ Viện đã bám sát vấn đề nóng bỏng của thực tiễn, cùng nông dân và doanh nghiệp để xử lý các vấn đề của thực tiễn bằng các công cụ khoa học, dựa vào đó để trở thành cơ quan nghiên cứu, phân tích và tư vấn chính sách nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam; là cầu nối tin cậy giữa Nhà nước với nông dân và doanh nghiệp góp phần vào thành công chủ trương tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam.

Phát huy kết quả và kinh nghiệm đạt được từ 40 năm xây dựng, trưởng thành và 10 năm thành lập, Viện đã thu được một số kết quả trong nghiên cứu như “kinh nghiệm phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa của các nước” được đánh giá cao và sử dụng trong quá trình xây dựng Nghị quyết T.Ư 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Ngoài ra, các nghiên cứu khác đã đóng góp tích cực cho công tác sửa đổi Luật Đất đai, Luật Hợp tác xã; chiến lược phát triển ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020; chính sách thu hút đầu tư về nông thôn…

Đặc biệt, Viện đẩy mạnh hợp tác và hỗ trợ tư vấn quốc tế như: giúp Cu Ba đổi mới chính sách nông nghiệp; hỗ trợ Lào xây dựng chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn và hỗ trợ Myanmar xây dựng chính sách đổi mới…

Tại Lễ kỷ niệm, Viện trưởng Viện CS&CLNNNT Nguyễn Đỗ Tuấn Anh nhấn mạnh: Chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao vai trò tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn, cũng như kết nối với các cơ quan của Chính phủ với doanh nghiệp, nông dân, các tổ chức phát triển trong, ngoài nước; tăng cường chất lượng dịch vụ, sản phẩm khoa học công nghệ, xúc tiến đầu tư doanh nghiệp vào nông nghiệp, nông thôn theo định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.


Tin khác