Thư mời báo giá

18/04/2016

V/v tham gia chào giá cạnh tranh sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt điều hòa.

Căn cứ vào nhu cầu sử dụng, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thông báo như sau:

1.      Mời các Công ty, đơn vị tham gia chào giá cạnh tranh:

Hạng mục: sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt điều hòa.

Địa điểm: 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

Với yêu cầu cơ bản như sau:

STT

Hàng hoá, dịch vụ

ĐVT

Số lượng

I

Sửa chữa, bảo dưỡng điều hòa

 

 

1

Công tháo máy hỏng phòng thư viện cũ

Bộ

1

2

Bảo dưỡng điều hòa

Bộ

26

3

Nạp gas bổ sung

Bộ

26

4

Mua bổ sung điều khiển điều hòa funiki cho các phòng bị hỏng, bị mất điều khiển (102, 104, 201, 204, 202)

Cái

5

5

Sửa mạch máy Funiki 18.000 BTU (phòng 104)

máy

1

6

Thay tụ quạt + sửa quạt máy Funiki 18.000 BTU (phòng 104)

cái

1

II

Lắp 2 máy điều hòa

 

 

5

Công lắp máy 12.000 BTU

Bộ

1

6

Công lắp máy 18.000 BTU

Bộ

1

7

Bộ gồm: ống đồng, bảo ôn, dây bọc bảo ôn, ống dẫn nước thải mềm, dây điện (máy 12.000BTU)

m

5

8

Bộ gồm: ống đồng, bảo ôn, dây bọc bảo ôn, ống dẫn nước thải mềm, dây điện (máy 18.000 BTU)

m

5

9

Chân giá máy 12.000 BTU

Bộ

1

10

Át tô mát

cái

1

11

Vật tư phụ (ốc vít, băng quấn)

Bộ

1

         

          Viện kính mời quý Công ty tham gia chào giá cạnh tranh cung cấp các thiết bị nêu trên.

2.              Thời gian nhận báo giá: chậm nhất đến hết thứ 5, ngày 10/5/2016, tại

Phòng Tổ chức, Hành chính: Tầng 02 Phòng 204, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn.

          Điện thoại: 043.9722067.

3.           Viện sẽ chọn đơn vị thực hiện trên các tiêu chí: chất lượng, giá cạnh tranh, thời gian thực hiện, …

            Trân trọng 


Tin khác