Thư mời cung cấp dịch vụ vé máy bay

03/11/2016

Thư mời cung cấp dịch vụ vé máy bay

THƯ MỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ

Vé máy bay cho tuyến Hà Nội – Cameroon - Hà Nội

 

Trong khuôn khổ bản ghi nhớ thỏa thuận tài trợ giữa Tổ chức quốc tế Pháp ngữ và Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn ngày 12/10/2016, về việc hỗ trợ kinh phí cho chuyến khảo sát đợt I sang Cameroon, nhằm thu thập tài liệu, thông tin cần thiết để chuẩn bị cho văn kiện dự án đầu tư nông nghiệp tại Cameroon theo mô hình đối tác công tư. Trung tâm Thông tin Phát triển Nông nghiệp nông thôn muốn tìm một đơn vị cung cấp vé máy bay cho tuyến Hà Nội – Cameroon – Hà Nội.

 Với các thông tin dự kiến như sau:

- Thời gian dự kiến đi từ Hà Nội: 12/11/2016.

- Thời gian dự kiến về từ Cameroon: 19/11/2016.

- Số lượng khách: 5 người

 


Tin khác