Thư mời cung cấp dịch vụ thiết kế, in tóm lược chính sách

13/01/2020

Thư mời cung cấp dịch vụ thiết kế, in tóm lược chính sách

Trong khuôn khổ nghiên cứu “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển các thể chế hỗ trợ thúc đẩy thị trường đất nông nghiệp Việt Nam” do Chính phủ Ốt-xtrây-li-a tài trợ, Nghiên cứu dự kiến in Tóm lược chính sách vào thàng 2/2020. Ban quản lý chương trình kính mời các đơn vị cung cấp dịch vụ thiết kế, in tóm lược chính sách gửi báo giá, nội dung chi tiết như sau:

STT

Nội dung

Quyển

 

 

- Thiết kế bìa và ruột, in ấn tóm lược chính sách

- Chất liệu: Bìa giấy couches bóng 200, ruột giấy couches 150.

- Bìa cán bóng mờ

- Nội dung: tóm lược  khoảng 22 trang, in 02 mặt, in màu, có hình chìm ở các trang.

- Kích thước 21 cm x 29,7 cm (khổ A4).

 

400

 

Tổng cộng

400

 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Chị Bùi Thị Minh Dung

Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn

16 Thụy Khuê – Tây Hồ - Hà Nội

Điện thoại: 078.210.1902;   Email: annelatrobe@gmail.com


Tin khác