Đề xuất tháo gỡ vướng mắc thủ tục nộp C/O do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19

28/04/2020

Tổng cục Hải quan kiến nghị áp dụng thời điểm nộp C/O trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 là trong thời gian hiệu lực của C/O và lấy ý kiến với các nội dung như C/O sử dụng chữ kí và con dấu điện tử, việc chấp nhận bản chụp C/O thay vì bản gốc C/O tại thời điểm nhập khẩu...

Thông tin từ Tổng cục Hải quan cho biết cơ quan này nhận được một số kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) và doanh nghiệp phản ánh khó khăn đối với việc nộp C/O do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. 

Trong đó, nhiều doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa phản ánh do một số nước áp dụng giải pháp cách li, phong tỏa xã hội dẫn việc không thể có C/O để nộp đúng hạn thời gian qui định. 

Để tháo gỡ khó khăn trong doanh nghiệp trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19, doanh nghiệp đề nghị cơ quan hải quan gia hạn thời hạn nộp bổ sung C/O để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt.

Theo đó, nhằm tháo gỡ vướng mắc trên, Tổng cục Hải quan đã có văn bản gửi Bộ Công Thương, Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam và các Hiệp hội doanh nghiệp đề xuất một số giải pháp cũng như lấy ý kiến tham gia đối với văn bản pháp lí liên quan để báo cáo các cấp có thẩm quyền nhằm đưa ra các giải pháp phù hợp với qui định.

Đối với việc gia hạn thời hạn nộp bổ sung C/O, Tổng cục Hải quan kiến nghị áp dụng thời điểm nộp C/O trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 cho tất cả các mẫu C/O là trong thời gian hiệu lực của C/O. Đề xuất này cũng phù hợp với qui định tại các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng lấy ý kiến tham gia đối với các nội dung như C/O sử dụng chữ kí và con dấu điện tử, việc chấp nhận bản chụp C/O thay vì bản gốc C/O tại thời điểm nhập khẩu, nộp bản chụp C/O để được giải phóng, thông quan hàng hóa đối với hàng hóa thuộc diện quản lí nhập khẩu phải nộp C/O. 

Trong đó, Tổng cục Hải quan cũng nêu ra các quan điểm, kiến nghị cụ thể cũng như ý kiến, đề xuất của một số quốc gia đối với các nội dung trên.

Để đảm bảo các giải pháp đưa ra phù hợp với qui định pháp lí liên quan, Tổng cục Hải quan cũng đã dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 62/2019/TT-BTC ngày 5/9/2019 qui định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (liên quan đến Điều 4 và Điều 7 qui định về trường hợp nộp, hình thức và thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa).

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

 


Tin khác