Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn năm 2020

25/12/2020

Ngày 25/12/2020, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (PTNNNT) đã tổ chức "Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm 2020". Tham dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Viện cùng toàn thể cán bộ viên chức và người lao động của Viện.

Thay mặt lãnh đạo Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT, TS. Trần Công Thắng - Viện trưởng đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 gồm các hoạt động công tác: tổ chức, cán bộ, chuyên môn, ... cùng những tồn tại hạn chế. Trong năm vừa qua, đội ngũ cán bộ Viện đã có những thành tích đáng khích lệ trong công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, đã nâng cao uy tín và khẳng định hình ảnh của Viện với Bộ và các đối tác.

 

C:\Users\Administrator\Downloads\IMG-5687.JPG

TS. Trần Công Thắng báo cáo tổng kết công tác năm 2020

 

Hội nghị cũng được nghe báo cáo công khai tài chính, báo cáo phong trào công nhân viên chức, báo cáo công tác Thanh tra nhân dân 2020. Tại hội nghị, các đại biểu đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp để đưa Viện tiếp tục phát triển.

 

 

E:\dữ liệu máy cây hp HUYỀN\HUYEN LUU\TKet cuoi nam\Tong ket nam 2020\Anh HN 2.jpg

Đồng chí Phan Văn Dần, trưởng ban thanh tra nhân dân báo cáo Công tác thanh tra năm 2020

 

Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023, bầu ra 03 đồng chí: i) Nguyễn Thị Thúy An, ii) Nguyễn Mạnh Cường, iii) Phạm Quốc Trị

 

C:\Users\Administrator\Downloads\IMG-5704.JPG

Bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023

 

Nhân dịp này, Lãnh đạo Viện đã tặng Giấy khen cho 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và 07 cá nhân có thành tích xuất sấc trong một số hoạt động của Viện trong năm 2020.

 

 

 

 

C:\Users\Administrator\Downloads\IMG-5737.JPG

TS.Trần Công Thắng, Viện trưởng trao Giấy khen cho những cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020

 

 

C:\Users\Administrator\Downloads\IMG-5725.JPG

TS.Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó Viện trưởng trao Giấy khen cho những cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020

 

 

 

 

C:\Users\Administrator\Downloads\IMG-5731.JPG

TS.Hoàng Vũ Quang, Phó Viện trưởng trao Giấy khen cho những cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020

Hội nghị công chức, viên chức, người lao động Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT năm 2020 đã thành công tốt đẹp, góp phần tăng cường sự đồng thuận, tinh thần đoàn kết trong cán bộ, viên chức và người lao động cùng phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2021.

 


Tin khác