Phiếu thu thập thông tin đánh giá hiệu quả áp dụng TCVN, QCVN

11/07/2022

Thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá giai đoạn 2021-2030 ban hành kèm theo Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/08/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn chủ trì thực hiện nhiệm vụ đánh giá hiệu quả áp dụng của hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực trồng trọt, thủy sản.

Với mục tiêu hoàn thiện, nâng cao chất lượng và định hướng kế hoạch tổng thể hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành đến năm 2030, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị quý cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin, trả lời "Phiếu thu thập thông tin đánh giá hiệu quả áp dụng TCVN, QCVN" như dưới đây.

 

Văn bản trả lời và "Phiếu thu thập thông tin đánh giá hiệu quả áp dụng TCVN, QCVN" gửi về Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 20/07/2022.

Thông tin liên hệ:

 

1. Lê Nguyên Đạt, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, điện thoại: 0913 508303, email: datln.khcn@mard.gov.vn;

2. Đặng Đức Chiến, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn, điện thoại: 0983124382, email: dangducchien124@gmail.com.

 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý cơ quan, đơn vị./.

 

Vui lòng tải về các phiếu thu thập thông tin đánh giá hiệu quả áp dụng TCVN, QCVN tại đây:


Tin khác