Tiếng Việt Tiếng Anh

Tiếng Việt Tiếng Việt | EnglishTiếng Anh

BAN ĐIỀU PHỐI NGÀNH HÀNG CÀ PHÊ VIỆT NAM
TIỂU BAN CHÍNH SÁCH VÀ BỀN VỮNG


Phiếu thu thập ý kiến phản hồi về các chính sách liên quan đến cà phê

Ban Điều phối ngành hàng cà phê Việt Nam bao gồm đại diện một số cơ quan quản lý nhà nước Trung Ương và địa phương, doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp ngoài nước và nông dân. Một trong các nhiệm vụ của Ban là phản biện, tham mưu, đề xuất xây dựng và thực hiện chính sách, chiến lược phát triển ngành hàng cà phê.
Để thu thập thêm thông tin và ý kiến phản hồi chính sách từ các tác nhân, Tiểu ban Chính sách và Bền vững trực thuộc Ban điều phối kính mong quý Ông/Bà dành chút thời gian trả lời các câu hỏi dưới đây. Chúng tôi cũng sẵn sàng thảo luận chi tiết thêm qua email, điện thoại và gặp gỡ trực tiếp khi có cơ hội.
Chúng tôi rất cám ơn sự hợp tác của Quý Ông/Bà trong thời gian qua và mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn trong thời gian tới.
Trân trọng./.

THÔNG TIN CHUNG


Tên người tham gia trả lời * Cơ quan/Đơn vị
Số điện thoại Email *

PHẢN HỒI CHÍNH SÁCH

Chính sách thứ 1 đơn vị quan tâm hoặc đang có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị


Cơ quan ban hành*
Ngày ban hành
Các khó khăn, vướng mắc

Đề xuất


CHÍNH SÁCH ĐANG XÂY DỰNG

Đơn vị có biết chính sách nào đang được xây dựng có thể có ảnh hưởng đến ngành cà phê không?
Tên chính sách 1

Cơ quan chủ trì Thông tin liên hệ
Cơ quan phối hợp Thông tin liên hệ
Một số thông tin khác mà bạn biết

KHÁC

Các vấn đề khác mà bạn quan tâm

Danh sách trường1:

© 2006 Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn - IPSARD
Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà nội.
Tel: 0243.9722067, Fax: 0243.9711062. Email:viencscl@ipsard.gov.vn
Số giấy phép 234/GP-BC

Website được thiết kế và quản lý bởi