Tiếng Việt Tiếng Anh
Hội thảo Góp ý Đề án Tái cơ cấu Ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận

Hội thảo Góp ý Đề án Tái cơ cấu Ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận

Thực hiện Quyết định số 4980/QĐ-BNN-HTQT về hỗ trợ xây dựng Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong khuôn khổ Dự án “Lồng ghép dinh dưỡng và an ninh lương thực cho trẻ em và nhóm có nguy cơ ở Việt Nam” – Hợp phần Bộ Nông nghiệp và PTNT, Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Thuận đã hoàn thành bản dự thảo “Tái cơ cấu Ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận gắn với ứng phó BĐKH đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”.

TS Nguyễn Trung Kiên trình bày tóm tắt bản dựa thảo Đề án

Nhằm xin ý kiến góp ý hoàn thiện Dự thảo Đề án trước khi trình UBND tỉnh Ninh Thuận phê duyệt, chiều ngày 23/8 tại Hà Nội, Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT phối hợp Cục Trồng trọt và Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội thảo góp ý “Đề án Tái cơ cấu Ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận gắn với ứng phó BĐKH đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”.

Tại Hội thảo, TS Nguyễn Trung Kiên, Trưởng Bộ môn Nghiên cứu Thị trường Ngành hàng thuộc Viện đã trình bày tóm tắt bản dựa thảo Đề án. Mục tiêu chung của Đề án đối với tỉnh Ninh Thuận nhằm duy trì tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh thông qua tăng năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng gắn với thích ứng BĐKH, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; Nâng cao thu nhập và cải thiện mức sống cho cư dân nông thôn, đảm bảo an ninh lương thực (bao gồm cả an ninh dinh dưỡng) cả trước mắt và lâu dài góp phần giảm tỷ lệ đói nghèo tại tỉnh. Đồng thời tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên, giảm phát thải nhà kính và các tác động tiêu cực khác đến môi trường, khia thác tốt các lợi ích về môi trường, nâng cao năng lực quản lý rủi ro, chủ động phòng chống rủi ro, thiên tai thích ứng với BĐKH.

Ý KIẾN CỦA BẠN
Họ tên bạn:
Địa chỉ:
Email:
Nội dung:
Mã bảo vệ:
Các tin khác:
TIN TỨC
Công văn số 91-KH/BCSĐ của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Hội thảo Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020
Hội thảo Góp ý Đề án Tái cơ cấu Ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận
Diễn đàn Kết nối doanh nghiệp – người tiêu dùng đón sóng thực phẩm sạch
Diễn đàn Khởi nghiệp nông nghiệp 2016

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN


Video


Tài liệu hội thảo

© 2006 Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn - IPSARD
Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà nội.
Tel: 0243.9722067, Fax: 0243.9711062. Email:viencscl@ipsard.gov.vn
Số giấy phép 234/GP-BC

Website được thiết kế và quản lý bởi