Tiếng Việt Tiếng Anh
Giới thiệu nông hộ
Giới thiệu về mô hình giám sát nông hộ của IPSARD
AGROINFO - Trong khuôn khổ dự án, Trung tâm PTNT, Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT (RUDEC/IPSARD) đã xây dựng và triển khai thử nghiệm một hệ thống giám sát nông hộ...Chi tiết
Giới thiệu về mô hình giám sát nông hộ của IPSARD

Hiện nay nhiều nguồn dữ liệu về sản xuất của hộ đã được thu thập, nhưng các nguồn thông tin này hoặc là quá tổng hợp hoặc là chỉ tập trung vào 1 lĩnh vực riêng biệt nên khó sử dụng trong xây dựng các mô hình dự báo ảnh hưởng của chính sách đến sản xuất của hộ...Chi tiết

CÁC TIN KHÁC

SINH KẾ CỦA NÔNG HỘ

Đắk Lắk
Lào Cai
Bản tin Viện, Quý 2/2007

Bản tin Viện, Quý 1/2007

Bản tin Viện năm 2006

GIỚI THIỆU HỆ THỐNG GIÁM SÁT NÔNG HỘ

Giúp nông dân sản xuất theo hướng bền vững

TP Cần Thơ có 116.992 ha đất nông nghiệp, hệ số sử dụng đất gần 2,5. Hàng năm nông dân thành phố canh tác lúa khoảng 210.000 ha, sản lượng 1,1 – 1,2 triệu tấn/năm. Riêng năm 2010, với 208.897ha lúa, sản lượng đạt lỷ lục 1.231.040 tấn. Trong đó, trên 80% lúa chất lượng cao, đặc biệt là các giống lúa thơm đặc sản như Jasmine 85, VD20.

Đắk Lắk - Ngành khai thác thủy sản chưa phát huy hiệu quả tối đa

AGROINFO - Bình quân mỗi hộ dân Đắk Lắk bán, đổi được 94.7833 kg thủy sản nuôi trồng hàng tháng. Lượng thủy sản đánh bắt được bán, đổi hàng tháng chỉ là 83 kg.

Eakar mở rộng thị trường tiêu thụ thủy sản

AGROINFO - Bình quân mỗi hộ dân Eakar bán, đổi 139.567 kg thủy sản nuôi trồng mỗi tháng. Tại huyện Krong Bong, khối lượng này là 50 kg.

Đánh bắt thủy sản ở Lào Cai chưa phát triển

AGROINFO - Theo số liệu điều tra, bình quân hàng tháng mỗi hộ dân Lào Cai bán, đổi 59.44 kg thủy sản nuôi trồng

Đắk Lắk làm giàu nhờ nuôi trồng thủy sản

AGROINFO - Bình quân hàng tháng mỗi hộ dân ở Đắk Lắk bán, đổi 94.783 kg thủy sản do gia đình nuôi trồng được

Nông dân Đắk Lắk trông chờ vào nuôi trồng thủy sản

AGROINFO - Theo kết quả điều tra, bình quân mỗi hộ dân Đắk Lắk một tháng bán, đổi được 2.136.833 đồng từ thủy sản nuôi trồng ở địa phương

CÁC CHỈ TIÊU THU THẬP

Thông tin cơ bản về hộ
Hoạt động sản xuất nông nghiệp
Hoạt động kinh tế phi nông nghiệp
Thông tin về rủi ro liên quan đến thiên tai, dịch bệnh và chiến lược phòng ngừa, hạn chế và khắc phục rủi ro của hộ
Tiếp cận dịch vụ
Tài sản - Đầu tư của hộ
Thị trường đầu ra - đầu vào
Chi tiêu và thu nhập

© 2006 Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn - IPSARD
Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà nội.
Tel: 0243.9722067, Fax: 0243.9711062. Email:viencscl@ipsard.gov.vn
Số giấy phép 234/GP-BC

Website được thiết kế và quản lý bởi