Tiếng Việt Tiếng Anh
Phòng Chống Tham Nhũng
Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quyết định 774/QĐ-BNN-TTr ngày 05 tháng 3 năm 2018 về việc ban hành kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định 741/QĐ-BNN-TTr ngày 02 tháng 3 năm 2018 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết

Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT

Quyết định 51/QĐ-CSCL ngày 30 tháng 3 năm 2018 về việc Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT Chi tiết

Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định 891/QĐ-BNN-TC ngày 13 tháng 3 năm 2018 về việc ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết

Quyết định về việc: "Ban hành Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí 2012"

Quyết định về việc: "Ban hành Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí 2012"Chi tiết

Quyết định về việc "Ban hành Kế hoạch phòng chống tham nhũng 2012"

Quyết định về việc "Ban hành Kế hoạch phòng chống tham nhũng 2012"Chi tiết

CÁC TIN KHÁC

Quyết định về việc ban hành kế hoạch phòng chống tham nhũng 2011 Anh minh hoa
Chi tiết
Phòng, chống tham nhũng-sức mạnh từ nhân dân Anh minh hoa
Trong cuộc hội thảo “Thực thi chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Công ước của Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng” tổ chức mới đây tại Hà Nội, một trong những hành động, giải pháp thiết thực được các đại biểu đưa ra là phải huy động được sự tham gia của các tầng lớp nhân dân phòng và chống tham nhũng. Chi tiết
Chống tham nhũng không được giơ cao đánh khẽ Anh minh hoa
Ngày 20-10, kỳ họp thứ 6 Quốc hội (QH) khóa XII sẽ khai mạc tại Hà Nội. Trong bản tổng hợp ý kiến cử tri TP.HCM gửi đến kỳ họp QH, một nội dung được nhiều cử tri đặc biệt quan tâm là hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng (PCTN) trong thời gian qua. Nhiều ý kiến cho rằng sau ba năm Luật PCTN có hiệu lực, kết quả PCTN vẫn chưa đạt như mong đợi. Cử tri TP đề nghị trong kỳ họp này, QH phải mổ xẻ nguyên nhân để chỉ ra những giải pháp mạnh hơn nữa cho công tác này. Chi tiết
Kế hoạch hành động năm 2010 của Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Anh minh hoa
Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi uỷ và Thủ trưởng đơn vị trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quán triệt Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tới công chức, viên chức và người lao động, từ đó góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng tham nhũng, lãng phí. Chi tiết
TIN TỨC
Tuyển chuyên gia tư vấn trong nước cho Dự án thành phần "Tạo điều kiện thuận lợi cho tái cơ cấu nông thôn và tăng khả năng cạnh tranh của các yếu tố thị trường"
Cung cấp máy tính để bàn, máy in đa chức năng, điện thoại không dây
Đoàn thanh niên IPSARD triển khai Chương trình tình nguyện vì cộng đồng tại tỉnh Thái Nguyên
Cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo tham vấn tại địa phương
IPSARD tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động 2018
IPSARD gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp đón xuân Kỷ Hợi 2019

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN

Tên bản tinFile đính kèm
Thông tin thị trường nông sản-tháng 11.2018Tải file
Thông tin thị trường nông sản-tháng 9.2018Tải file
Thông tin thị trường nông sản-tháng 8.2018Tải file
Thông tin thị trường nông sản-tháng 7.2018Tải file
Thông tin thị trường nông sản-tháng 6.2018Tải file
Thông tin thị trường nông sản-tháng 5.2018Tải file
Thông tin thị trường nông sản-tháng 4.2018Tải file

Video


Tài liệu hội thảo

© 2006 Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn - IPSARD
Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà nội.
Tel: 04-39722067, Fax: 84-4-39711062. Email:ipsard@fpt.vn, agroinfo@ipsard.gov.vn
Số giấy phép 234/GP-BC

Website được thiết kế và quản lý bởi