Tiếng Việt Tiếng Anh
Phòng Chống Tham Nhũng
Quyết định về việc: "Ban hành Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí 2012"
Quyết định về việc: "Ban hành Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí 2012"Chi tiết
Quyết định về việc "Ban hành Kế hoạch phòng chống tham nhũng 2012"

Quyết định về việc "Ban hành Kế hoạch phòng chống tham nhũng 2012"Chi tiết

Quyết định về việc ban hành kế hoạch phòng chống tham nhũng 2011

Chi tiết

Phòng, chống tham nhũng-sức mạnh từ nhân dân

Trong cuộc hội thảo “Thực thi chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Công ước của Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng” tổ chức mới đây tại Hà Nội, một trong những hành động, giải pháp thiết thực được các đại biểu đưa ra là phải huy động được sự tham gia của các tầng lớp nhân dân phòng và chống tham nhũng. Chi tiết

Chống tham nhũng không được giơ cao đánh khẽ

Ngày 20-10, kỳ họp thứ 6 Quốc hội (QH) khóa XII sẽ khai mạc tại Hà Nội. Trong bản tổng hợp ý kiến cử tri TP.HCM gửi đến kỳ họp QH, một nội dung được nhiều cử tri đặc biệt quan tâm là hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng (PCTN) trong thời gian qua. Nhiều ý kiến cho rằng sau ba năm Luật PCTN có hiệu lực, kết quả PCTN vẫn chưa đạt như mong đợi. Cử tri TP đề nghị trong kỳ họp này, QH phải mổ xẻ nguyên nhân để chỉ ra những giải pháp mạnh hơn nữa cho công tác này.Chi tiết

Kế hoạch hành động năm 2010 của Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi uỷ và Thủ trưởng đơn vị trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quán triệt Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tới công chức, viên chức và người lao động, từ đó góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng tham nhũng, lãng phí.Chi tiết

CÁC TIN KHÁC

TIN TỨC
Hội thảo Chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn
Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp
Thí điểm xây dựng mô hình liên kết: Doanh nghiệp - Hợp tác xã - Hộ nông dân
Cho vay nông nghiệp công nghệ cao đã đáp ứng nhu cầu trung, dài hạn
Hội nghị Tổng kết công tác thi đua và Bàn giao Khối trưởng Khối 2 (Khối thi đua các Viện thuộc Bộ Nông nghiệp &PTNT) năm 2017
Video

© 2006 Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn - IPSARD
Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà nội.
Tel: 04-39722067, Fax: 84-4-39711062. Email:ipsard@fpt.vn, agroinfo@ipsard.gov.vn
Số giấy phép 234/GP-BC

Website được thiết kế và quản lý bởi