GIỚI THIỆU

Trung tâm được phát triển theo mô hình “Trung tâm xuất sắc” thu hút các chuyên gia kinh tế chính sách được đào tạo từ các trường đại học có uy tín quốc tế đến làm việc. Trung tâm được tổ chức theo mô hình tự chịu trách nhiệm, cả về tổ chức, ngân sách, hợp tác quốc tế và xác định nhiệm vụ nhằm đảm bảo tính độc lập cao trong quá trình đưa ra kiến nghị và đánh giá tác động chính sách.

Thế mạnh của Trung tâm tập trung vào hai lĩnh vực: (i) nghiên cứu, phân tích thị trường ngành hàng; (ii) xây dựng, khai thác mô hình kinh tế mô phỏng phân tích chính sách.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

+ Nghiên cứu đề xuất cơ sở khoa học xây dựng chính sách, phân tích chính sách, đánh giá tác động chính sách đã ban hành, đánh giá hiệu quả các chương trình, dự án,

+ Thẩm định cơ sở kinh tế, căn cứ khoa học của các chiến lược, chính sách, chương trình, dự án, phương án quy hoạch...,

+ Đánh giá khách quan năng lực cạnh tranh, hiệu quả hoạt động của các tổ chức sản xuất kinh doanh, địa phương có nhu cầu,

+ Thực hiện các dịch vụ tư vấn, đào tạo, hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ ra quyết định, phát triển thị trường, xúc tiến thương mại, chuyển giao công nghệ, xây dựng mô hình liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông thôn,

+ Tổ chức diễn đàn thảo luận về các vấn đề chính sách để các cơ quan xây dựng chính sách và các đối tượng hưởng lợi tham gia ý kiến đóng góp,

+ Phối hợp thông tin, xuất bản kết quả nghiên cứu chính sách, chiến lược

TỔ CHỨC, CÁN BỘ

+ Phòng Nghiên cứu Kinh tế Nông sản

+ Phòng Nghiên cứu Kinh tế Xã hội Nông thôn

+ Phòng Nghiên cứu sử dụng nguồn lực bền vững

+ Phòng Mô hình Kinh tế vĩ mô và Hội nhập

+ Phòng PAG

LIÊN HỆ

Địa chỉ: Tầng 5, Số 16 - Thuỵ Khuê – Tây Hồ - Hà Nội

Điện thoại: (84.4) 7280492 - 7280491 Fax: (84.4) 7280489

Email: cap@cap.gov.vn Website: www.cap.gov.vn


Tên bản tinFile đính kèm
Thông tin Thị trường nông sản 04.2020Tải file
Thông tin Thị trường nông sản 03.2020Tải file
Thông tin Thị trường nông sản 02.2020Tải file
Thông tin Thị trường nông sản 01.2020Tải file
Thông tin Thị trường nông sản 12.2019Tải file
Thông tin Thị trường nông sản 11.2019Tải file
Thông tin Thị trường nông sản 10.2019Tải file
Thông tin Thị trường nông sản 09.2019Tải file
Thông tin Thị trường nông sản 08.2019Tải file
Thông tin Thị trường nông sản 07.2019Tải file
Hiển thị trang thứ   của 2 Trang (12 bản ghi)