GIỚI THIỆU

Việt Nam đang hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu đặc trưng bởi các nguyên tắc cạnh tranh, công nghệ, năng suất, chất lượng. Trong một nền kinh tế hội nhập nhiều biến động, các hoạt động kinh doanh diễn ra sôi động, thông tin chính là lực lượng định hình các hoạt động, yếu tố nền tảng tạo nên thành công.

Trên đường trở thành địa chỉ đáng tin cậy về hoạt động thông tin nông nghiệp nông thôn, Trung tâm Thông tin Phát triểnn Nông nghiệp Nông thôn (AGROINFO) đang đẩy mạnh các hoạt động để trở thành cầu nối phân tích và thực tiễn, cung cấp thông tin và số liệu phân tích chất lượng, kịp thời về nông nghiệp, nông thôn Việt Nam và thế giới cho các đối tượng quan tâm.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

+ Thu thập, tổng hợp, phân tích và truyền bá thông tin chiến lược, chính sách, thông tin thị trường, ngành hàng, thông tin phát triển nông thôn, xoá đói giảm nghèo, thông tin quản lý tài nguyên nông nghiệp, hội nhập kinh tế,

+ Biên tập, phát hành các bản tin, ấn phẩm (dưới dạng in, tiếng, hình.v.v.) thuộc phạm vi nghiên cứu và thông tin của Viện,

+ Biên tập và quản lý trang web của Viện và trang web chuyên đề, phối hợp với các cổng điện tử, các báo điện tử phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn,

+ Thực hiện dịch vụ tư vấn, đào tạo, xây dựng mô hình thông tin,

+ Phối hợp cung cấp thông tin với các cơ quan truyền thông đại chúng (truyền thanh, truyền hình, báo chí.v.v..),

+ Tổ chức các hội thảo, hội nghị, triển lãm phục vụ hoạt động thông tin,

+ Hoạt động xúc tiến thương mại nông sản và sản phẩm kinh tế nông thôn,

+ Chia sẻ thông tin và thống nhất kỹ thuật các cơ sở dữ liệu của Viện, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu phục vụ Viện và các đối tượng có nhu cầu,

+ Quản lý hệ thống tin học, thư viện của Viện

TỔ CHỨC

+ Phòng Nghiên cứu và Phát triển

+ Phòng Truyền thông - Ấn phẩm

+ Phòng Website và CSDL

+ Phòng Hành chính - Kế toán

LIÊN HỆ

Địa chỉ: Tầng 4, Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội

Điện thoại: (84.4) 9725153 - 9725154; Fax: (84.4) 9725153

Email: info@agro.gov.vn Website: www.agro.gov.vn


Tên bản tinFile đính kèm
Thông tin Thị trường nông sản 04.2020Tải file
Thông tin Thị trường nông sản 03.2020Tải file
Thông tin Thị trường nông sản 02.2020Tải file
Thông tin Thị trường nông sản 01.2020Tải file
Thông tin Thị trường nông sản 12.2019Tải file
Thông tin Thị trường nông sản 11.2019Tải file
Thông tin Thị trường nông sản 10.2019Tải file
Thông tin Thị trường nông sản 09.2019Tải file
Thông tin Thị trường nông sản 08.2019Tải file
Thông tin Thị trường nông sản 07.2019Tải file
Hiển thị trang thứ   của 2 Trang (12 bản ghi)