Báo cáo kết quả hoạt động phong trào công nhân viên chức năm 2006, phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2007

02/02/2007

Sau một năm hoạt động tích cực, phong trào công nhân viên chức Viện ta đã đạt được những thành tích rất đáng khích lệ, song bên cạnh đó vẫn còn những khó khăn, tồn tại cần phải tiếp tục giải quyết. Nội dung chi tiết của Báo cáo xem tại đây

Tin khác