Agroinfo - website tốt nhất về lúa gạo tại Việt Nam

13/04/2009

Ngày 29/5/2008, Viện nghiên cứu lúa quốc tế (IRRI) đã công bố tài liệu hướng dẫn các trang web tốt nhất có thông tin liên quan đến lúa gạo, trong đó Agroinfo nằm trong danh sách những website tốt nhất tại Việt Nam.

Trong những năm gần đây, có nhiều nhu cầu thông tin liên quan về lúa gạo. Đây là tài liệu hướng dẫn tham khảo nhanh các trang web hữu ích thường xuyên có sự góp mặt của các nhà khoa học trong ngành lúa gạo và các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội. Tài liệu này cung cấp danh sách các tổ chức và các nguồn chú thích trực tuyến, bao gồm dữ liệu và số liệu thống kê về sản xuất, tiêu dùng lúa gạo, thương mại, giá cả và số liệu về kinh tế xã hội bao gồm dân số, tỷ giá hối đoái, thu nhập/đói nghèo...

Liên hệ với phòng Khoa học Xã Hội, IRRI

- Mirla Domingo, Điều phối viên hành chính - mdomingo@cgiar.org

- Josie Narciso, Quản trị cơ sở dữ liệu - jnarciso@cgiar.org

Tải toàn văn tài liệu hướng dẫn của IRRI


AGROINFO

Tin khác