Thuế quan và phi thuế quan

29/05/2009

Người trình bày: Tiến Sĩ Dương Ngọc Thí, Phó Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT

Bài trình bày có nội dung xoay quanh vấn đề thuế quan và phi thuế quan tập trung vào các mặt hàng nông sản. Với thời lượng cung cấp thông tin khoảng 1 giờ đồng hồ, tác giả sẽ cung cấp cho người nghe thông tin đầy đủ nhất thực trạng về cơ cấu thuế quan mặt hàng nông sản của nước ta hiện nay; bên cạnh đó, người nghe sẽ có cơ hội tiếp thu, trao đổi những nhận định, đánh giá sâu xắc của tác giả về vấn đề này của Việt Nam hiện tại và trong tương lai.

- Thời gian: Thứ sáu, ngày 29/5/2009

- Địa điểm: Hội trường Viện - số 6 Nguyễn Công Trứ


Tin khác