Sông nước Cửu Long Giang

04/11/2009

AGROINFO - Trong chuyến đi thực địa tại các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long, chuyên gia của AGROINFO/ IPSARD đã ghi lại những hình ảnh về đời sống: sản xuất và sinh hoạt của cư dân nông nghiệp đồng bằng châu thổ...

Chiếc cầu biểu trưng cho một vùng đất nhiều kênh rạch, sông nước...

Những ngôi nhà đơn sơ thể hiện cuộc sống gần gũi, chan hòa với thiên nhiên
Mênh mông sông nước...
Phương tiện giao thông tiện dụng nhất là đi thuyền
Và sinh hoạt cũng gắn liền với sông nước...
Tuổi thơ vùng vựa lúa
Và muôn trùng sóng bạc, thủy sản là thế mạnh của vùng...
Chuyên gia Ngọc Yến làm việc với các hộ nông dân

AGROINFO (Ngọc Yến)

Tin khác