Sinh hoạt học thuật với chủ đề "Phát triển cộng đồng dựa vào nội lực" (ABCD - Asset-Based Community Development).

11/02/2015

Ngày 10/02/2015, Đoàn Thanh niên Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn vừa tổ chức sinh hoạt học thuật với chủ đề "Phát triển cộng đồng dựa vào nội lực" (ABCD - Asset-Based Community Development).

Chuyên gia Nguyễn Ngọc Luân – Trưởng phòng Phát triển nông thôn bền vững (thuộc Trung tâm Phát triển nông thôn) đã cung cấp cho cán bộ tham dự về phương pháp và kinh nghiệm thực tế đã ứng dụng trong xây dựng nông thôn mới tại Nam Định. Phương pháp ABCD được đề xuất là một trong các cách làm mới trong việc triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Theo kế hoạch hoạt động năm 2015, Đoàn Thanh niên Viện sẽ tiếp tục tổ chức sinh hoạt học thuật tập trung vào các chủ đề tái cơ cấu ngành nông nghiệp, kinh tế thể chế, kinh tế hộ, kinh tế lượng, ngành hàng và chỉ dẫn địa lý để hỗ trợ năng lực nghiên cứu cho cán bộ, đoàn viên trẻ ./.

Một số hình ảnh buổi sinh hoạt:

Đồng chí Bùi Quang Nguyên – Bí thư Đoàn Thanh niên Viện phát biểu.

 

Chuyên gia Nguyễn Ngọc Luân trao đổi về phương pháp ABCD được áp dụng thử nghiệm tại huyện Hải Hậu –Nam Định         

Đoàn Thanh niên IPSARD


Tin khác