Tuyển chuyên gia tư vấn thực hiện Nghiên cứu "Rà soát các rào cản thể chế ảnh hưởng tới thương mại nông sản tại thị trường nội địa"

21/03/2017

Nội dung: Trong khuôn khổ Nghiên cứu "Rà soát các rào cản thể chế ảnh hưởng tới thương mại nông sản tại thị trường nội địathuộc Dự án ô Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (gọi tắt là Dự án RCV) do Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT) tài trợ, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng 05 tư vấn trong nước (file TOR đính kèm). 
 
Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng 303, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, số 16 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội hoặc địa chỉ Email:sam.nguyent@gmail.com

Thời hạn: 04/04/2017

 


Tin khác