Đăng tuyển chuyên gia tư vấn cá nhân

14/08/2018

Đăng tuyển chuyên gia tư vấn cá nhân thực hiện nhiệm vụ “Đánh giá thực trạng tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và các mô hình sinh kế vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Thực hiện nhiệm vụ “Đánh giá thực trạng tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và các mô hình sinh kế vùng Đồng bằng sông Cửu Long”, Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT mời chuyên gia tư vấn cá nhân thực hiện các công việc dưới đây:

Nội dung 1: Chuyên gia thu thập thông tin, số liệu thứ cấp và tổng hợp phân tích số liệu thứ cấp về tình hình tái cơ cấu nông nghiệp ĐBSCL trong 5 năm qua (Phụ lục 1 - Điều khoản tham chiếu kèm theo)

Nội dung 2: Chuyên gia thu thập thông tin, số liệu thứ cấp và tổng hợp phân tích số liệu thứ cấp về tình hình xây dựng nông thôn mới ĐBSCL trong 3 năm qua (Phụ lục 2 - Điều khoản tham chiếu kèm theo)

Nội dung 3: Chuyên gia thu thập tài liệu thứ cấp về một số mô hình sinh kế nông nghiệp tiêu biểu thích ứng BĐKH vùng ĐBSCL (Phụ lục 3 - Điều khoản tham chiếu kèm theo)

Nội dung 4: Chuyên gia thu thập các văn bản chính sách có liên quan đến các giải pháp thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng NTM và hỗ trợ phát triển các mô hình sinh kế bền vững thích ứng BĐKH vùng ĐBSCL (Phụ lục 4 - Điều khoản tham chiếu kèm theo)

Yêu cầu: Chuyên gia tư vấn cá nhân gửi hồ sơ lý lịch khoa học đến Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp nông thôn số 16 Thụy Khuê, Hà Nội trước 16h ngày 21/8/2018 và được dán phong bì niêm phong.

Chi tiết xem tại đây./.

 


Tin khác