Thư mời báo giá

08/05/2019

Thư mời báo giá

Kính gửi: Các Công ty, Hộ Kinh doanh, kinh doanh phân bón  

Trong khuôn khổ thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất và thương mại cà phê Việt nam chất lượng cao”, Đề tài hỗ trợ một phần phân bón hữu cơ vi sinh cho các hộ nông dân tham gia mô hình tại tỉnh Gia Lai. Viện Chính sách và Chiến lược kính mời các Công ty, Hộ kinh doanh phân bón quan tham gia chào hàng giá cạnh tranh, nội dung cụ thể như sau:

Yêu cầu và số lượng: 

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Số lượng

1

Phân bón lá AJFOL C

Chai (500ml/chai)

400

2

Phân bón lá AJFOL CAB

Chai (500ml/chai)

400

3

Phân bón gốc Ami Ami anpha 5L

Can

(5lit/can)

400

       
Vậy Chúng tôi xin thông báo đến các Công ty, Hộ Kinh doanh có ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp cung cấp báo giá để Chúng tôi lựa chọn hợp tác.

Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn trân trọng đề nghị Quý công ty/đơn vị có năng lực cung cấp báo giá chào hàng dịch vụ. Thư chào giá gửi bằng fax, gửi đường bưu điện, hoặc nộp trực tiếp trước 17h00, ngày 15 tháng 6 năm 2019.

Để biết thêm các thông tin chi tiết, xin liên hệ trực tiếp: Nguyễn Hải Hà - Số điện thoại 0982803071.  

 


Tin khác