Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm 2019

09/01/2020

Ngày 08/01/2020, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp nông thôn (IPSARD) đã tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm 2019. Hội nghị đón nhận sự tham dự đầy đủ của Lãnh đạo Viện, toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động đang công tác, làm việc tại các Phòng ban, Trung tâm, Bộ môn trực thuộc Viện.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm 2019

Hội nghị đã được nghe Báo cáo Tổng kết công tác 2019 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Viện do Tiến sĩ Hoàng Vũ Quang – Phó Viện trưởng trình bày; Báo cáo phong trào cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm 2019 của Viện do Tiến sĩ Phùng Giang Hải – Chủ tịch Công đoàn trình bày; Báo cáo của Ban Thanh tra 2019 do ông Phan Văn Dần – Trưởng ban Thanh tra Nhân dân trình bày.

Trong phần thảo luận, đại diện các Phòng ban, Trung tâm, Bộ môn đã có nhiều ý kiến góp ý để bổ sung cho Nghị quyết của Hội nghị. Mục tiêu trong năm 2020, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp nông thôn sẽ tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động nhằm đổi mới và xây dựng Viện vững mạnh hơn, cải thiện, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tăng cường đối thoại chính sách và đẩy mạnh dịch vụ khoa học, tư vấn phát triển NNNT, ổn định, hoàn thiện bộ máy tổ chức…

Toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động đã thống nhất về các kết quả của Hội nghị với tỷ lệ tán thành đạt 100% và tin tưởng rằng, nội dung của Nghị quyết Hội nghị 2019 sẽ là tiền đề để bước vào năm 2020 cùng xây dựng Viện vững mạnh hơn nữa, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Sau đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:

Tiến sĩ  Hoàng Vũ Quang – Phó Viện trưởng trình bày Báo cáo Tổng kết công tác 2019 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Viện
Tiến sĩ Phùng Giang Hải – Chủ tịch Công đoàn trình bày Báo cáo phong trào cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm 2019 của Viện
Ông Phan Văn Dần – Trưởng ban Thanh tra Nhân dân trình bày Báo cáo của Ban Thanh tra 2019
Quang cảnh Hội nghị
Trao Bằng khen, Giấy khen cho các Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019

IPSARD

 


Tin khác