Thư mời cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách bằng ô tô

05/08/2019

Thư mời cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách bằng ô tô

Trong khuôn khổ hoạt động “ Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển các thể chế hỗ trợ thúc đẩy thị trường đất nông nghiệp” do Chính phủ Ốt-xtrây-li-a tài trợ, Dự án dự kiến tổ chức đi điều tra thực địa tại các tỉnh Thái Bình và Nội thành Hà Nội trong tháng 8 - 9/2019. Ban quản lý dự án kính mời các đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách bằng ô tô gửi báo giá, nội dung chi tiết như sau:

TT

Hành trình

Đơn vị

Số lượng

1

Hà Nội – Thái Bình -  Hà Nội

Ngày

04

2

Nội thành Hà Nội

Ngày

01


Mọi chi tiết xin liên hệ: Chị Bùi Thị Minh Dung

Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn

16 Thụy Khuê – Tây Hồ - Hà Nội

Điện thoại: 078.210.1902;   Email: annelatrobe@gmail.com

 


Tin khác