Đại hội Đảng bộ Bộ NN-PTNT lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”

12/08/2020

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sáng ngày 11/8 tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT chính thức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, với sự tham dự 249 đại biểu chính thức, đại diện cho 59 đảng bộ, chi bộ trực thuộc với gần 4.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ Bộ NN-PTNT.

 


Bộ trưởng NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường chia sẻ tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ NN-PTNT lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đến dự Đại hội có đồng chí Huỳnh Tấn Việt - UVBCHTW Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan TƯ; đồng chí Nguyễn Xuân Cường - UVBCHTW Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng bộ, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT; đồng chí Đinh Xuân Tùng, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy khối và các đồng chí trưởng các ban tuyên giáo của Đảng ủy khối.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT luôn coi trọng và làm tốt công tác chính trị tư tưởng coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Bộ và Ban cán sự đảng Bộ, các cấp ủy Đảng đã phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, tham gia tích cực vào quá trình cơ cấu lại nền nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2015-2020 của bộ, ngành theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Đảng ủy Bộ lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ II, góp phần đưa nông nghiệp Việt Nam phát triển lên một tầm cao mới.

Năm năm qua, nông nghiệp, nông thôn đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng có ý nghĩa to lớn: Cơ cấu lại ngành theo hướng hiện đại, bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới, góp phần đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; Tốc độ tăng trưởng toàn ngành bình quân 5 năm 2015-2020 đạt 2,62%/năm; Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 219,77 tỉ USD, bình quân đạt trên 36,63 tỉ USD/năm, đứng thứ hai khu vực Đông Nam Á và đứng thứ 15 trên thế giới; Nông sản Việt Nam hiện có mặt trên 190 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các lĩnh vực của sản xuất nông nghiệp đều có những tiến bộ vượt bậc: (1) Về trồng trọt, cơ cấu cây trồng được chuyển đổi hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tế, phát huy được lợi thế cạnh tranh, lựa chọn sản phẩm cây trồng chủ lực theo vùng, đảm bảo sản xuất bền vững. (2) Về chăn nuôi, phát triển theo hướng hiện đại, gắn với khai thác tiềm năng, lợi thế của từng vùng, miền. (3) Về lâm nghiệp, đến năm 2019, tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,85%, sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng tập trung liên tục tăng nhanh; kim ngạch xuất khẩu sản phẩm lâm nghiệp dự kiến đạt khoảng 12,5 tỷ USD vào năm 2020. (4) Về thủy sản, điều chỉnh cơ cấu nuôi trồng hợp lý, phát triển các vùng nuôi tôm, cá tập trung ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường.

Bên cạnh đó, công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản phát triển nhanh cùng với ứng dụng công nghệ mới để giảm chi phí, nâng cao giá trị gia tăng. Khoa học và công nghệ trong nông nghiệp, nông thôn tiếp tục phát triển, là giải pháp đột phá để phát triển nông nghiệp bền vững. Hệ thống kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn được đầu tư nâng cấp và từng bước hiện đại hóa, phục vụ ngày càng tốt hơn cho sản xuất, đời sống dân sinh, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới đã thực sự phát huy hiệu quả, đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện và lịch sử. Tiếp tục tập trung nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp, nông thôn. Cải cách hành chính được đẩy nhanh tiến độ, chất lượng xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 - 4 nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ NN-PTNT lần thứ III diễn ra tại Hà Nội vào sáng 11/8

Cùng với thực hiện tốt công tác phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Bộ đã tập trung chỉ đạo và thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Đảng bộ Bộ NN-PTNT đã đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Hàng năm tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 96%, đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ chỉ chiếm dưới 1%

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong bối cảnh cả nước và ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đứng trước thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen; đứng trước kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Bộ và nông dân cả nước vào một thời kỳ phát triển mới của Bộ, Ngành. 

Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, bên cạnh thuận lợi, nhiệm kỳ Đảng bộ 2020 - 2025 cũng đặt ra rất nhiều thách thức. Đại dịch Covid-19 đặt ra một câu chuyện hoàn toàn mới trên thế giới. Đó là sự xáo trộn, đứt gãy tất cả chu trình kinh tế. Tới đây, quốc gia nào cũng sẽ tăng cường tái cơ cấu, quốc gia nào cũng nâng cao khả năng tự chủ.

Đại hội Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Bộ, Ngành phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, phấn đấu xây dựng Đảng bộ Bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, góp phần xây dựng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Đại hội đã bầu 33 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng ủy bộ Bộ NN-PTNT khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2015

Đại hội xác định mục tiêu chung thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Bộ NN-PTNT nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: “Phát triển một nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới phồn vinh và văn minh. Phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại”.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ NN-PTNT cho biết, đến nay đã có 59/59 tổ chức cơ sở đảng đã hoàn thành chương trình Đại hội Đảng bộ, chi bộ trên tinh thần đoàn kết, trí tuệ, trách nhiệm, đúng, đủ nội dung quy định của Đảng. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa cổ vũ, động viên to lớn đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Bộ NN-PTNT nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tiến hành chu đáo, nghiêm túc, công phu; đúng nguyên tắc, quy định, Điều lệ Đảng và có chất lượng theo tinh thần đổi mới nêu trong Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đại hội đã biểu quyết thống nhất Đề án nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ Bộ NN-PTNT khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 33 đồng chí (giảm 5% so với nhiệm kỳ trước) và chuẩn bị danh sách nhân sự để trình Đại hội là 36 đồng chí.

Ngoài các tiêu chuẩn chung, nhân sự của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ khóa III phải đáp ứng những tiêu chuẩn cụ thể, như tốt nghiệp đại học trở lên; trình độ lý luận chính trị cao cấp trở lên (riêng cơ cấu Đoàn Thanh niên Bộ trình độ trung cấp trở lên)... Phấn đấu thực hiện cơ cấu 3 độ tuổi (tỷ lệ cán bộ trẻ khoảng 10%, từ 40 - 50 tuổi khoảng 40%; còn lại là trên 50 tuổi); tỷ lệ nữ không dưới 15% và Ban Chấp hành đổi mới không dưới 1/3 so với đầu khóa cũ.

Đặc biệt, theo đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ NN-PTNT, Đại hội đã tiến hành kiểm phiếu bằng máy, dưới sự hỗ trợ của tổ kỹ thuật thuộc Viện Công nghệ thông tin - Bộ Quốc phòng, do Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu nên kết quả kiểm phiếu rất tin cậy.

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ NN-PTNT nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 11/8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ NN-PTNT lần thứ III đã bầu ra 33 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ NN-PTNT nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm:

 1. Đồng chí Lương Văn Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi.
 2. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Anh - Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng vụ Pháp chế.
 3. Đồng chí Lê Thành Công - Chánh văn phòng Đảng ủy Bộ kiêm Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ NN-PTNT.
 4. Đồng chí Phan Thành Công -  Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ.
 5. Ngô Thị Kim Cúc - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Chăn nuôi.
 6. Đồng chí Phạm Văn Đương - Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ.
 7. Đồng chí Ngô Hồng Giang - Ủy viên Ban Cán sự, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.
 8. Đồng chí phí Hồng Hải - Phó Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.
 9. Đồng chí Ngô Thế Hiên - Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Tin học Thống kê.
 10. Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Bí thư Ban Ban Cán sự, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT.
 11. Đồng chí Nguyễn Quốc Hưng - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ.
 12. Đồng chí Phạm Thanh Huyền - Phó Bí thư chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính.
 13. Đồng chí Vũ Thị Phương Lan - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ.
 14. Đồng chí Nguyễn Văn Long - Phó Cục trưởng Cục Thú y.
 15. Đồng chí Trần Đình Luân - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục thủy sản.
 16. Đồng chí Nguyễn Văn Nam - Chánh Văn phòng Ban Cán sự.
 17. Đồng chí Nguyễn Quốc Oánh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Quản lý NN-PTNT I.
 18. Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.
 19. Đồng chí Lê Quốc Thanh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.
 20. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch -  Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam.
 21. Đồng chí Trần Công Thắng - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn.
 22. Đồng chí Lê Văn Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh văn phòng Bộ.
 23. Đồng chí Vũ Xuân Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai.
 24. Đồng chí Lê Đức Thịnh - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn.
 25. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy - Bí thư chi bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường.
 26. Đồng chí Nguyễn Quốc Toản - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản.
 27. Đồng chí Nguyễn Quốc Trị - Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm Nghiệp.
 28. Đồng chí Hoàng Trung - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật.
 29. Đồng chí Nguyễn Văn Trường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ.
 30. Đồng chí Nguyễn Đỗ Anh Tuấn - Bí thư chi bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế.
 31. Đồng chí Phạm Anh Tuấn -  Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Cơ điện và Công nghệ sau thu hoạch.
 32. Đồng chí Hà Hữu Tùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp.
 33. Đồng chí Nguyễn Văn Việt - Bí thư chi bộ, Vụ trưởng Vụ kế hoạch.

V.A (mard.gov.vn)

 

 


Tin khác