Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 của Khối Thi đua các Viện trực thuộc Bộ NN&PTNT

17/07/2020

Ngày 17/7/2020, Khối I - Khối Nghiên cứu các Viện trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020 và tổng kết các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 tại Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II (Thành phố Hồ Chí Minh).

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, ông Nguyễn Sông Thao - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, ông Lê Viết Bình - Phó Chánh Văn phòng Bộ, bà Vũ Thị Thanh Xuân - Phó trưởng Phòng Thi đua Khen thưởng - Vụ Tổ chức cán bộ và đại diện 11 Viện thành viên Khối, gồm Lãnh đạo Viện và cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng, trong đó 10/11 Viện có Lãnh đạo Viện tham dự.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh và đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị đã nghe Khối trưởng - Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II trình bày báo cáo công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020 và báo cáo tổng kết các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020, Hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn thiện 02 báo cáo trên và chia sẻ kinh nghiệm trong Khối.

Đại diện các Viện đã có nhiều ý kiến góp ý cho công tác thi đua khen thưởng như: cần xét khen thưởng nghiêm túc để công tác thi đua khen thưởng thực chất và có giá trị; nên thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng; cần tăng cường liên kết giữa các Viện trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; nên thống kê tất cả các thành tích được khen thưởng trong Khối kể cả khen thưởng cấp Tỉnh, của các Hội và Hiệp Hội,.....

Kết thúc, Hội nghị được nghe Thứ trưởng Lê Quốc Doanh phát biểu và chỉ đạo kỳ họp Khối như buổi giao ban giữa các Viện để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, Khối I - Khối Nghiên cứu các Viện trực thuộc Bộ gồm 11 Viện thành viên, nhưng thực chất có rất nhiều Viện (ví dụ Viện VASS có 11 Viện,...), đây là các Viện có đóng góp rất nhiều cho công tác nghiên cứu khoa học của Bộ và Ngành. Các Viện phải xác định định hướng của mình, lấy cái người dân, địa phương cần để làm định hướng nghiên cứu; cần khuyến khích sự đam mê nghiên cứu của cán bộ, phải bám sát người dân, bám sát đồng ruộng, gắn nghiên cứu với chuyển giao tiến bộ kỹ thuật. Lãnh đạo các Viện nên bố trí tham dự các Hội nghị đầy đủ, Khối nên mời mở rộng đến các Viện thành viên của các Viện lớn.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 


Tin khác