THƯ MỜI BÁO GIÁ

17/08/2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
   

 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ CẠNH TRANH

 CUNG CẤP DỊCH VỤ IN ẤN

 

Kính gửi: Các Công ty/ Đơn vị quan tâm

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2023

Trong khuôn khổ hoạt động “Đánh giá về hợp tác nghiên cứu giữa Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Úc (ACIAR) và Việt Nam và các khuyến nghị nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa ACIAR - Bộ NN&PTNT (MARD) - Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST) trong nghiên cứu và phát triển nông nghiệp” do ACIAR tài trợ, hoạt động dự kiến thiết kế và in ấn "Tóm lược chính sách thúc đẩy hợp tác giữa ACIAR- Bộ Nông nghiệp &PTNT- Bộ Khoa học & công nghệ trong nghiên cứu nông nghiệp”. Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn kính mời các đơn vị cung cấp dịch vụ in ấn báo cáo gửi báo giá, nội dung chi tiết như sau:

Thiết kế bìa và ruột, in ấn "Tóm lược chính sách thúc đẩy hợp tác giữa ACIAR- Bộ Nông nghiệp &PTNT- Bộ Khoa học & công nghệ trong nghiên cứu nông nghiệp” với nội dung sau:

- Chất liệu:

+ Bìa C250 cán mờ

+ Ruột ốp 80

- Nội dung:

+ Báo cáo khoảng 14-16 trang

+ In 02 mặt, in 04 màu

- Kích thước khổ A4 (21 cm x 29,7 cm)

- Số lượng: 250 quyển

Hạn chót nhận báo giá là ngày 22 tháng 08 năm 2023.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Bùi Thị Thu Hằng, Viện Chính sách và Chiến lược

phát triển nông nghiệp nông thôn, 16 Thụy Khuê – Tây Hồ - Hà Nội

Điện thoại: 0973095087;   Email: hang.btt.ipsard@gmail.com


Tin khác