Mời cung cấp dịch vé máy bay

01/03/2024

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNNNT

VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC

PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ

 CUNG CẤP DỊCH VỤ VÉ MÁY BAY

 

Kính gửi: Các Công ty/ đơn vị quan tâm

Trong khuôn khổ thực hiện hoạt động “Hợp tác phát triển thương mại và đổi mới trong lĩnh vực chăn nuôi bò thịt của Úc và Việt Nam”, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn tổ chức đoàn công tác đi khảo sát tại các tỉnh.

Kính mời các đơn vị cung cấp dịch vụ vé máy bay gửi báo giá với các nội dung chi tiết như sau:

Hành trình

Thời gian

Số lượng

Hà Nội – Gia Lai (Plei Ku)

Ngày 12/3/2024

04

Gia Lai - Hà Nội

Ngày 15/3/2024

04

Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh

Ngày 17/3/2024 (chuyến bay khoảng 14h00)

04

Tp. Hồ Chí Minh – Hà Nội

Ngày 21/3/2024 (chuyến bay khoảng 15h00)

04

 

                            Hạn chót nhận báo giá là 16h00 ngày 06 tháng 03 năm 2024.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Chị Trần Thị Lệ Thúy, Viện Chính sách và Chiến lược

phát triển nông nghiệp nông thôn, 16 Thụy Khuê – Tây Hồ - Hà Nội

Điện thoại: 0983308688   Email: thuy.tran@ipsard.gov.vn

 


Tin khác