THƯ MỜI BÁO GIÁ

22/11/2023

THƯ MỜI BÁO GIÁ

 CUNG CẤP DỊCH VỤ THIẾT KẾ IN ẤN

 

Kính gửi: Các Công ty/ đơn vị quan tâm.

Hà nội, ngày  22  tháng 11  năm 2023

 

Trong khuôn khổ thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ tiêu giám sát thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn triển khai hoạt động in Sổ tay “Sổ tay hướng dẫn Bộ chỉ tiêu Giám sát thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Viện  kính mời các đơn vị cung cấp dịch thiết kế và in ấn gửi báo giá với các nội dung chi tiết như sau:

 

TT

Nội dung

ĐVT

Số lượng

01

Thiết kế : Sổ tay hướng dẫn Bộ chỉ tiêu Giám sát thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

1.1 Trang bìa:

- Chất liệu: In màu giấy Couche 250gsm

1.2 Ruột:

- Thiết kế dàn trang, bảng biểu

- có ảnh

- Chất liệu: In màu giấy Couche 100gsm

1.3: Kích thước:

- Khổ A4

- Số lượng trang:84

- Gia công: Phay keo

Gói

1

02

In Sổ tay

Theo như thiết kế

Quyển

200

 

 

                            Hạn chót nhận báo giá là ngày 28 tháng 11 năm 2023.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Chị Nguyễn Thị Thúy An, Viện Chính sách và Chiến lược

phát triển nông nghiệp nông thôn, 16 Thụy Khuê – Tây Hồ - Hà Nội

Điện thoại:0936608331   Email: an.nguyen@ipsard.gov.vn


Tin khác