Địa điểm tham vấn về việc du học tại Nhật Bản

14/02/2007

Tại Việt Nam có một số địa chỉ dưới đây có thể thu thập các thông tin liên quan và có thể nghe tham vấn về việc du học tại Nhật Bản.

Xin các bạn vui lòng đến tận nơi và hỏi trực tiếp các cơ quan đó để có được những thông tin cụ thể.

· Trung tâm thông tin văn hóa Đại sứ quán Nhật Bản

Tại Trung tâm thông tin văn hóa Đại sứ quán Nhật Bản các bạn có thể xem các tài liệu liên quan đến việc du học tại Nhật Bản như việc tuyển lưu học sinh theo diện học bổng của Chính phủ, học bổng cho các lưu học sinh theo diện tư phí, nội dung giáo dục của các trường Đại học Nhật Bản... , ngoài ra các bạn có thể tham vấn những nhân viên người Việt Nam của Đại sứ quán Nhật đã từng có kinh nghiệm du học tại Nhật Bản về việc du học theo diện học bổng của Chính phủ hay các thủ tục xin visa để du học...

Địa chỉ: 27 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

TEL: 04-846-3000 FAX: 04-846-3045

Thời gian làm việc: 8:30~12:00, 13:30~17:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu

· Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh

Tại Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh các nhân viên người Việt Nam sẽ trả lời các thông tin về du học tại Nhật Bản trên điện thoại.

TEL: 08-822-5314 (Ban thông tin văn hóa)

(http://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp)

Thời gian làm việc: 8:30~12:00, 13:45~17:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu

· Trang web của Bộ Ngoại giao Nhật

Trong Trang web của Bộ Ngoại giao Nhật (http://www.mofa.go.jp) có trang về giao lưu lưu học sinh trong đó có đăng tải các thông tin về thực trạng của lưu học sinh từ nước ngoài đến Nhật Bản http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/culture/hito/koryu_1.html

· JASSO (Japan Student Service Organization: Cơ quan hỗ trợ học sinh - sinh viên Nhật Bản )

JASSO tiến hành các cuộc thi để du học tại Nhật Bản và các chương trình hỗ trợ cho lưu học sinh nước ngoài, cung cấp các thông tin về du học và tư vấn du học. Cơ quan này có trụ sở chính đặt tại Tokyo. Ngoài ra có thể truy cập vào trang web của JASSO để thu nhập các thông tin đa dạng về du học http://www.jasso.or.jp/ .

Trung tâm thông tin du học của JASSO cũng tiếp nhận tham vấn về du học qua thư, điện thoại, e-mail (tiếng Nhật hoặc tiếng Anh)

Trung tâm thông tin du học JASSO

Địa chỉ: Tokyo-to, Edo-ku, Aoumi 2-79

TEL: +81-3-5520-6131 FAX:

E-mail: nippon@jasso.or.jp

Ngoài ra, JASSO còn đặt tại Việt Nam những địa điểm trưng bày rộng rãi các tài liệu xúc tiến du học tại các cơ quan dưới đây. Tại đây có cung cấp các thông tin về du học tại Nhật Bản để những người có nguyện vọng du học tại Nhật bản có thể tự do tham khảo. Hơn nữa, tại các trung tâm hợp tác nhân lực Việt Nam Nhật Bản (tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh), các nhân viên người Việt Nam sẽ giải đáp các thông tin về du học (không cần hẹn trước)


Tin khác