Hội nghị cán bộ công chức năm 2006

14/02/2007

Sáng ngày 13 tháng 2 năm 2007, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2006.

Tham gia hội nghị có ban lãnh đạo và đông đủ cán bộ, công nhân viên của Viện. Khai mạc hội nghị, Viện trưởng - Tiến sỹ Đặng Kim Sơn đã đọc báo cáo tổng kết hoạt động của Viện năm 2006. Trong năm vừa qua, hoạt động nghiên cứu đã có nhiều tiến bộ. Đa số các đề tài nghiên cứu thường xuyên và trọng điểm đều được hoàn thành với chất lượng khá và tốt. Hoạt động thông tin với các website và ấn phẩm góp phần quan trọng vào việc quảng bá hình ảnh của Viện với bên ngoài.

 Hoạt động hợp tác trong năm 2006 được đặc biệt đẩy mạnh. Nổi bật là việc phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam thực hiện chương trình “Chuyện nhà nông”, phối hợp với Vụ pháp chế để xây dựng cơ sở pháp lý nông nghiệp, v.v.. Hiện nay, Viện là một trong số ít các cơ quan nghiên cứu của ngành và trong nước có mạng lưới các đối tác quốc tế rộng mở và bền vững.

 Công tác đào tạo cán bộ trong năm 2006 tiếp tục được tăng cường. Nhiều lớp tập huấn ngắn hạn trong nước và nước ngoài đã thiết thực nâng cao kiến thức, kĩ năng cho các cán bộ của Viện. Điển hình là các chương trình tập huấn kỹ năng xuất bản cho Trung tâm Thông tin do Qũy Mispa tài trợ; các chương trình tập huấn về phương pháp nghiên cứu của Trung tâm tư vấn chính sách; các chương trình thăm quan trao đổi kinh nghiệm tại Trung Quốc cho các cán bộ lãnh đạo Viện, v.v.. Viện cũng đang cử đi đào tạo dài hạn một số lượng không nhỏ các cán bộ nghiên cứu trẻ tại các nước tiên tiến, đây là nguồn bổ sung cán bộ chất lượng cao trong năm tới.

 Tiếp đó, Hội nghị cũng đã được nghe báo cáo của các bộ phận tài chính, công đoàn, ban đời sống và ban thanh tra nhân dân. Hội nghị cũng đã tuyên dương những tập thể và cá nhân có nhiều cố gắng trong lao động, nghiên cứu và đóng góp tích cực vào thành tích chung của Viện.

 Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích, một số hoạt động của Viện trong năm vừa qua vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn. Kết quả của nhiều nghiên cứu đề tài, dự án chưa thực sự mới, còn thiếu những đề xuất chính sách hiệu quả. Mặc dù đời sống của cán bộ công nhân viên chức đã được cải thiện song vẫn còn gặp nhiều khó khăn, v.v.. Ngoài những nguyên nhân chủ quan về tổ chức, con người, cũng có nguyên nhân khách quan là Viện đang trong quá trình chuyển đổi hoạt động theo mô hình của Nghị định 115.

 Trong năm 2007, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Viện là phấn đấu trở thành cơ quan tham mưu chính sách hiệu quả cho Bộ, đưa ra được những đề xuất và đánh giá chính sách, chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn có chất lượng. Mặt khác, các đơn vị trong Viện, nhất là các trung tâm, sẽ phải đặc biệt chú trọng phát triển các hoạt động dịch vụ thị trường theo đúng tinh thần của Nghị định 115.

 Kết luận tại hội nghị, Viện trưởng – Tiến sỹ Đặng Kim Sơn khẳng định: Mặc dù còn có nhiều khó khăn, thử thách cả về cơ chế, tổ chức và con người, song trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2006 và với lòng quyết tâm, tinh thần đoàn kết của toàn bộ cán bộ, công nhân viên, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn nhất định sẽ hoàn thành tốt những nhiệm vụ đã đề ra.


(agroinfo)

Tin khác