Chính phủ triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội cao và bền vững

20/07/2007

AGROINFO–Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã nhấn mạnh như vậy trong Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ và dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2007 và các biện pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, trình bày trước kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XII, phiên chiều 19/7.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế và đầu tư xã hội tiếp tục tăng cao

Báo cáo nêu rõ, tăng trưởng kinh tế và tổng mức đầu tư xã hội tiếp tục được duy trì ở mức cao. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) 6 tháng đầu năm 2007 đạt 7,87%, là mức tăng cao nhất so với cùng kỳ trong 5 năm gần đây. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 195 nghìn tỷ đồng, bằng 43,2% kế hoạch năm và bằng 39,5% GDP; trong đó vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng cao và đã thực hiện gần 34 nghìn tỷ đồng, bằng 46% kế hoạch năm; vốn đầu tư của khu vực tư nhân đạt 68 nghìn tỷ đồng, bằng 45% kế hoạch.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cũng nhấn mạnh 7 nhóm giải pháp cụ thể cần được thực hiện tốt nhằm đảm bảo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2007: Đảm bảo cân đối lớn của nền kinh tế, trước hết là cân đối về hàng hóa, tiền tệ, xuất nhập khẩu, thu chi ngân sách; tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ để xóa đói giảm nghèo một cách tích cực và vững chắc; tăng cường kiểm soát chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm; chủ động phòng, chống dịch bệnh trong nông nghiệp và phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; kiềm chế tai nạn giao thông; đẩy mạnh cải cách hành chính, gắn liền với phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Chính phủ sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; thúc đẩy thực hiện các dự án đầu tư, nhất là các dự án có khả năng tạo động lực phát triển kinh tế cao. Thực hiện kiên quyết việc điều chuyển vốn của các công trình triển khai chậm cho một số dự án có nhu cầu cấp thiết, trong đó ưu tiên tập trung cho các dự án ODA và các dự án chuyển tiếp cần phải hoàn thành trong năm 2007 nhưng còn thiếu vốn. Chỉ đạo phối hợp giải quyết kịp thời các vướng mắc về cơ chế, chính sách nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn ODA. Tập trung vốn đầu tư cho các dự án quan trọng, các dự án nhóm A, bảo đảm đủ vốn đầu tư theo tiến độ đối với các dự án nhóm A, nhất là các dự án phát triển nguồn điện, các công trình giao thông, thuỷ lợi và trường học đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Chính phủ sẽ có giải pháp đồng bộ mở rộng thị trường, nhất là những thị trường có nhu cầu nhập khẩu các mặt hàng Việt Nam đang có thế mạnh. Đẩy mạnh khai thác các nguồn nguyên liệu trong nước phục vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu, góp phần tăng giá trị nội địa của hàng xuất khẩu và giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Tăng cường các biện pháp bình ổn giá cả thị trường, điều hành hợp lý chính sách tiền tệ để chủ động ứng phó với những tác động bất lợi.

Cử tri cả nước mong muốn Quốc hội khóa XII tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình

Cũng trong chiều 19/7, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm đã trình bày trước Quốc hội Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân qua cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XII.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBTUMTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đọc Báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri cả nước kiến nghị với Quốc hội
Cử tri và nhân dân cả nước đánh giá cao sự đổi mới về tổ chức và hoạt động của Quốc hội khoá XI; Quốc hội đã thực hiện ngày càng tốt hơn vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; mong muốn và kiến nghị Quốc hội khoá XII phát huy những thành tựu đạt được của Quốc hội khoá XI, tiếp tục đổi mới về tổ chức, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội.

Trước khi kết thúc ngày làm việc đầu tiên của QH khóa XII, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đọc Tờ trình về số Phó Chủ tịch QH và số Ủy viên UBTVQH khóa XII.

UBTVQH đã đề nghị QH quyết định số Ủy viên UBTVQH khóa XII là 18 vị. gồm: Chủ tịch Quốc hội, 4 Phó Chủ tịch QH (dự kiến mỗi Phó Chủ tịch QH sẽ giúp Chủ tịch QH phụ trách một trong các lĩnh vực công tác chính là Pháp luật và Tư pháp, Kinh tế-Tài chính, Văn hóa xã hội, An ninh quốc phòng); 12 ủy viên phụ trách các Ủy ban: Dân tộc, Pháp luật, Tư pháp, Kinh tế, Tài chính ngân sách, An ninh Quốc phòng, Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng, Các vấn đề xã hội, Khoa học Công nghệ và Môi trường, Đối ngoại, Đại biểu, Dân nguyện và Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

(Website Chính phủ)


Tin khác