Bộ NN&PTNT - Chương trình công tác tháng 11.2007

12/11/2007

Chương trình công tác tháng 11 năm 2007 (Văn bản số 3035/CTr-BNN-VP ngày 2 tháng 11 năm 2007).

I – CHƯƠNG TRÌNH CHUNG

1. Tiếp tục chỉ đạo các tỉnh phía Bắc triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông, vụ ĐX năm 2007-2008; các tỉnh phía Nam gieo cấy lúa Thu đông và triển khai kế hoạch sản xuất vụ ĐX năm 2007-2008. (Thứ trưởng Bùi Bá Bổng chỉ đạo, Cục T.T chủ trì thực hiện);

2. Tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình dịch hại trên lúa Đông xuân ở các tỉnh phía Nam, đặc biệt việc xuống giống vụ Đông xuân 2007-2008; điều tra phát hiện các đối tượng sâu bệnh chủ yếu trên rau màu, cây công nghiệp, cây ăn quả và cây lâm nghiệp, có biện pháp chỉ đạo phòng trừ kịp thời.

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác KDTV tại các cửa khẩu.

Tiếp tục tổ chức tập huấn về giám định bệnh VL, LXL trên lúa bằng phương pháp ELISA cho Chi cục BVTV các tỉnh miền Tây Nam Bộ. (Thứ trưởng Bùi Bá Bổng chỉ đạo, Cục BVTVT chủ trì thực hiện);

....

>> Xem Văn bản số 3035/CTr-BNN-VP


Tin khác