AGROINFO tuyển chuyên gia viết Điểm tin Báo chí tháng 01/2011

26/11/2010

Thông tin về nông nghiệp nông thôn là vô cùng quan trọng. Ngày nay, trên các phương tiện truyền thông đã có nhiều kênh thông tin về lĩnh vực này. Các kênh thông tin luôn liên tục và cập nhật một cách nhanh chóng nhất các thông tin về nông nghiệp nông thôn và diễn biến thị trường xuất nhập khẩu nông sản.

1.     Bối cảnh
 Thông tin về nông nghiệp nông thôn là vô cùng quan trọng. Ngày nay, trên các phương tiện truyền thông đã có nhiều kênh thông tin về lĩnh vực này. Các kênh thông tin luôn liên tục và cập nhật một cách nhanh chóng nhất các thông tin về nông nghiệp nông thôn và diễn biến thị trường xuất nhập khẩu nông sản.
Tuy nhiên, mỗi kênh thông tin đều có môt thế mạnh riêng và một đối tượng độc giả khác nhau. Nhưng nhìn chung trong thời kỳ bão hòa về thông tin như hiện nay, một thực tế bất cập là các thông tin có chất lượng chưa thực sự cao, nguồn thông tin về nông nghiệp còn thiếu hoặc có nhưng chưa chuyển tải hết đến các đối tượng quan tâm.
Trong khi đó, một đối tượng độc giả là các quản lý doanh nghiệp nông sản, các tổ chức hiệp hội, các nhà nghiên cứu và các nhà hoạch định chính sách lại là những đối tượng rất quan trọng. Nhu cầu thông tin cần đáp ứng trong lĩnh vực nông nghiệp cao hơn, yêu cầu các nguồn thông tin có chất lượng và chuyên sâu. Nhu cầu thông tin từ chính sách, sự kiện, những bài viết nhận định thời sự đối với lĩnh vực nông nghiệp, tin các hoạt động nông nghiệp nông thôn chưa được đáp ứng
Để giải bài toán này, Trung tâm thông tin PTNNNT thuộc Viện chính sách chiến lược và phát triển NNNT đã đi từ thực tế nhu cầu thông tin của mình và muốn xây dựng một kênh thông tin riêng có chọn lọc và có một cái nhìn khái quát theo đối tượng độc giả chuyên sâu đó là “Điểm tin Báo chí” về lĩnh vực nông nghiệp. Các thông tin này chủ yếu tập trung vào các vấn đề thời sự nóng của thị trường, các thông tin chính sách mới, các hoạt động giao thương trong nước và quốc tế
Trung tâm Thông tin Phát triển nông nghiêp nông thôn được BQLDA hỗ trợ thực hiện hoạt động làm đầu mối kết nối và tập hợp các nguồn lực thông tin thị trường và chính sách hỗ trợ phát triển DNVVN nông nghiệp nông thôn từ trong và ngoài IPSARD, đồng thời là đầu mối kết nối với các cơ quan truyền thông trong việc thúc đẩy mạnh khả năng truyền tải thông tin nhanh và hiệu quả đến đông đảo các đối tượng chuyên sâu.
Để thực hiện nhiệm vụ này, Trung tâm sẽ tuyển chuyên gia, viết điểm báo chí tháng 01/2011 theo các nội dung và yêu cầu cụ thể như sau:
2.                  Yêu cầu công việc
2.1.             Mục tiêu:
Viết Điểm tin báo chí gồm các thông tin chọn lọc về các vấn đề thời sự trong lĩnh vực nông nghiệp nông nghiệp nông thôn để đưa lên trang web ipsard.gov.vn và agro.gov.vn.
2.2.            Nội dung yêu cầu
Mỗi tuần và mỗi tháng sẽ có một bản điểm tin. Nội dung thông tin tâp trung vào: Diễn biến tình hình nông nghiệp cả nước và các tỉnh trong ngày, diễn biến tình hình nông nghiệp quốc tế có liên quan đến Việt Nam (tình hình sản xuất, thị trường xuất nhập khẩu, giao thương,…), giới thiệu các chính sách mới về nông nghiệp nông thôn, các mô hình, kinh nghiệm, bài học hay về nông nghiệp, nông thôn Việt Nam, các sự kiện nổi bật trong tuần về nông nghiệp, nông thôn Việt Nam.
Các thông tin được chia thành 3 mục, mỗi mục có ít nhất 2 tin, như sau:
-                      Tin tức – Sự kiện
-                      Chính sách
-                      Giao thương
2.3.            Công việc chuyên gia
-                      Thu thập, tổng hợp thông tin, dữ liệu
-                      Biên tập thông tin, dữ liệu, viết Điểm tin Báo chí
-                      Dàn trang bố cục giống như một tờ báo khổ A4, thiết kế đẹp
-                      Gửi file mềm sản phẩm cho Phòng truyền thông của Trung tâm Thông tin để duyệt vào trước 17h chiều thứ sáu mỗi tuần (với bản tin tuần) và 3 ngày trước khi kết thúc tháng đối với bản tin tháng.
2.4.            Thời gian làm việc:
Từ ngày 01/01/2011 đến 31/01/2011
2.5.            Kinh phí thực hiện: 25.000.000 đồng
Bằng chữ: Hai mươi năm triệu đồng.
2.6.            Sản phẩm mong đợi
-                      04 bản tin tuần
-                      01 bản tin tháng
3.                  Yêu cầu chuyên gia
-                    Tốt nghiệp Đại học trong và ngoài nước chuyên ngành: Marketing, Kinh tế, Thương mại, Ngoại thương, Kinh tế Phát triển, Kinh tế nông nghiệp, Báo chí truyền hình.
-                    Có nền tảng kiến thức cơ bản về tình hình xã hội, kinh tế, ưu tiên những người có kiến thức liên quan tới nông nghiệp
-                    Có khả năng khai thác, phân tích, tổng hợp và biên tập thông tin
-                    Có kinh nghiệm trong hoạt động thông tin báo chí

AGROINFO

Tin khác