Xây dựng chiến lược phát triển nông thôn mới

27/10/2005

Ngày 27 tháng 10 tại Viện Kinh tế Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp&PTNT đã diễn ra hội thảo "Đóng góp cơ sở khoa học cho phát triển nông nghiệp nông thôn 2005-1010". Đến dự hội thảo có đông đảo các đại diện các Vụ thuộc Bộ Nông nghiệp và các Bộ ngành liên quan, các chuyên gia trong nước và các tổ chức Quốc tế như WB, ADB, UNDP…
Ngày 27 tháng 10 tại Viện Kinh tế Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp&PTNT đã diễn ra hội thảo "Đóng góp cơ sở khoa học cho phát triển nông nghiệp nông thôn 2005-1010". Đến dự hội thảo có đông đảo các đại diện các Vụ thuộc Bộ Nông nghiệp và các Bộ ngành liên quan, các chuyên gia trong nước và các tổ chức Quốc tế như WB, ADB, UNDP…|

 

Phát biểu khai mạc Viện trưởng Viện Kinh tế Nông nghiệp TS Đặng Kim Sơn cho rằng mặc dù nông nghiệp Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng trong tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo, song đang đứng trước những thách thức rất lớn trong giai đoạn phát triển mới, đặc biệt là tạo việc làm, tăng thu nhập và giảm bất bình đẳng. Kết quả nghiên cứu cho thấy vấn đề tạo việc làm phi nông nghiệp đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với phát triển nông nghiệp. Giai đoạn 1991-95 tăng trưởng nông nghiệp 1% tạo được 0,4% tăng trưởng việc làm; đến 1996-2004 tỷ trọng này giảm xuống 0,27%. Như vậy việc làm ở khu vực nông thôn trong tương lai không thể dựa nhiều vào bản thân khu vực nông nghiệp. Theo Viện sỹ Đào Thế Tuấn, vấn đề doanh nghiệp và doanh nhân đang nổi lên hiện nay và được xẫ hội rất quan tâm, trong khi rất ít người để ý đến Doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Kinh nghiệm phát triển của Trung Quốc cho thấy chuyển các cụm làng nghề sang doanh nghiệp là một quá trình tạo ra các doanh nhân nông thôn mới. Những thách thức mới đối với phát triển nông thôn đặt ra những mối quan tâm sâu sắc phải có cách tiếp cận mới về vấn đề này, những cố gắng của các Bộ ngành liên quan, các tổ chức Quốc tế góp sức cùng Bộ Nông nghiệp&PTNT xây dựng một chiến lược phát triển nông thôn toàn diện với một lộ trình.


Tin khác

©2020 Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn - IPSARD
Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội
Tel: 04-39722067, Fax: 84-4-39711062, Email: viencscl@ipsard.gov.vn
Số giấy phép 234/GP-BC