Bản tin Phát triển và Hội nhập tháng 09-2005

21/10/2005

Thông tin kinh tế và thương mại

 
Tư liệu
 
Tin tức
 
 
Chuyên đề phát triển và hội nhập
 
Kinh doanh toàn cầu
 
Thông tin tham khảo

 
Thông tin kinh tế và thương mại

- Triển vọng phát triển ngành công nghiệp đầu tư vốn mạo hiểm ở Trung Quốc

Ngành công nghệ thông tin của Trung Quốc đạt được tốc độ phát triển cao và đang trở thành “miền đất hứa” cho các nhà đầu tư mạo hiểm.

 

- Tăng trưởng Châu Á đầy biến động

Theo Thời báo Châu Á, dự báo năm 2005-06, tốc độ tăng trưởng kinh tế khu vực Châu Á đạt 6,6% và sẽ có nhiều diễn biến kinh tế tài chính phức tạp ở Đông Á, Nam Á, Đông Nam Á và Trung Á. 

 

- Hoa Kỳ và EU giảm hạn ngạch nhập khẩu hàng dệt may từ Trung Quốc

 

Tư liệu

- Một số chỉ tiêu kinh tế Thái Lan và các nước ASEAN 

 
Tin tức
 
Sự kiện và nhận định
- Thái Lan trong cuộc chơi FTA.

Trước bối cảnh quốc tế có những rủi ro và cơ hội phát triển mới xuất hiện, Thái Lan đang tìm kiếm một chiến lược phát triển nhằm tạo nên đột phá mới..

 
 
 
 
- Thái Lan tăng cường hội nhập kinh tế song phương

 

Chuyên đề phát triển và hội nhập

- Kinh nghiệm và bài học của quá trình đổi mới chính sách nông nghiệp nông thôn Việt Nam.

 
 
 
Kinh doanh toàn cầu

- Cải tổ doanh nghiệp - Phỏng vấn Tổng Giám đốc điều hành P&G

- Thái Lan - Một đất nước là một công ty  

 
 
Thông tin tham khảo

- Khu vực thương mại tự do Thái Lan - Hoa Kỳ và Thái Lan - Trung Quốc 

Thông tin kinh tế và thương mại

 
Tư liệu
 
Tin tức
 
 
Chuyên đề phát triển và hội nhập
 
Kinh doanh toàn cầu
 
Thông tin tham khảo

 
Thông tin kinh tế và thương mại

- Triển vọng phát triển ngành công nghiệp đầu tư vốn mạo hiểm ở Trung Quốc

Ngành công nghệ thông tin của Trung Quốc đạt được tốc độ phát triển cao và đang trở thành “miền đất hứa” cho các nhà đầu tư mạo hiểm.

 

- Tăng trưởng Châu Á đầy biến động

Theo Thời báo Châu Á, dự báo năm 2005-06, tốc độ tăng trưởng kinh tế khu vực Châu Á đạt 6,6% và sẽ có nhiều diễn biến kinh tế tài chính phức tạp ở Đông Á, Nam Á, Đông Nam Á và Trung Á. 

 

- Hoa Kỳ và EU giảm hạn ngạch nhập khẩu hàng dệt may từ Trung Quốc

 

Tư liệu

- Một số chỉ tiêu kinh tế Thái Lan và các nước ASEAN 

 
Tin tức
 
Sự kiện và nhận định
- Thái Lan trong cuộc chơi FTA.

Trước bối cảnh quốc tế có những rủi ro và cơ hội phát triển mới xuất hiện, Thái Lan đang tìm kiếm một chiến lược phát triển nhằm tạo nên đột phá mới..

 
 
 
 
- Thái Lan tăng cường hội nhập kinh tế song phương

 

Chuyên đề phát triển và hội nhập

- Kinh nghiệm và bài học của quá trình đổi mới chính sách nông nghiệp nông thôn Việt Nam.

 
 
 
Kinh doanh toàn cầu

- Cải tổ doanh nghiệp - Phỏng vấn Tổng Giám đốc điều hành P&G

- Thái Lan - Một đất nước là một công ty  

 
 
Thông tin tham khảo

- Khu vực thương mại tự do Thái Lan - Hoa Kỳ và Thái Lan - Trung Quốc 


Tin khác