Báo cáo tổng quan Ngành hàng chăn nuôi Việt Nam

11/10/2005

Quỹ nghiên cứu MISPA Báo cáo tập trung vào các vấn đề sau: Tình hình sản xuất chăn nuôi ở việt nam những năm gần đây. Tình hình phát triển chăn nuôi của các nước. Phát triển chăn nuôi trong các vùng. Tình hình chế biến và thị trường tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi Việt Nam. Tình hình mậu dịch thịt trên thế giới năm 2003 và triển vọng năm 2004. Một số vấn đề tồn tại của chăn nuôi việt nam

 


Tin khác