Bản tin Phát triển và Hội nhập tháng 06-2005

27/09/2005

 
THÔNG TIN KINH TẾ THƯƠNG MẠI

- Kinh tế thế giới có xu hướng trì trệ

- Lòng tin của giới doanh nhân Châu Á giảm

- Tình hình và triển vọng thị trường nông sản

CHUYÊN ĐỀ PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP

- Kết cấu hạ tầng giao thông và vấn đề cung cấp nông sản cho thị trường đô thị khu vực châu Á Thái Bình Dương

THÔNG TIN THAM KHẢO

- Toàn cầu hoá sẽ đi xuống?

- Thế giới mất cân bằng - Ba kịch bản cho năm 2015

- Tiến bộ kỹ thuật châu Á đang trên đà phát triển

 
THÔNG TIN KINH TẾ THƯƠNG MẠI

- Kinh tế thế giới có xu hướng trì trệ

- Lòng tin của giới doanh nhân Châu Á giảm

- Tình hình và triển vọng thị trường nông sản

CHUYÊN ĐỀ PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP

- Kết cấu hạ tầng giao thông và vấn đề cung cấp nông sản cho thị trường đô thị khu vực châu Á Thái Bình Dương

THÔNG TIN THAM KHẢO

- Toàn cầu hoá sẽ đi xuống?

- Thế giới mất cân bằng - Ba kịch bản cho năm 2015

- Tiến bộ kỹ thuật châu Á đang trên đà phát triển


Tin khác