Hội thảo về hội nhập kinh tế quốc tế

23/09/2005

Trong bốn ngày từ 20 đến 23 tháng 9 năm 2005, tại Viện Kinh tế Nông nghiệp, dự án MISPA tổ chức khoá tập huấn về “Hội nhập Kinh tế trong khuôn khổ WTO”. Giảng viên người Pháp, Bà Benedicte Hermelie đã cung cấp kiến thức tổng quan về Tổ chức thương mại Thế giới, tổng kết về quá trình và bài học kinh nghiệm hội nhập WTO của Trung quốc. Trong bốn ngày từ 20 đến 23 tháng 9 năm 2005, tại Viện Kinh tế Nông nghiệp, dự án MISPA tổ chức khoá tập huấn về “Hội nhập Kinh tế trong khuôn khổ WTO”. Giảng viên người Pháp, Bà Benedicte Hermelie đã cung cấp kiến thức tổng quan về Tổ chức thương mại Thế giới, tổng kết về quá trình và bài học kinh nghiệm hội nhập WTO của Trung quốc.| Với bề dày kinh nghiệm làm việc trong Tổ chức Trao đổi Công nghệ và Nghiên cứu của Pháp về vấn đề WTO, Bà Benedicte Hermelie đưa ra những bình luận và gợi ý về mục tiêu xây dựng chính sách nông nghiệp của Việt Nam trong khuôn khổ WTO và dự báo những ảnh hưởng của tiến trình hội nhập WTO đến khu vực nông thôn Việt Nam.|

Bài trình bày: AoA-Vien%20KT.pdf

Tin khác