Bản tin Phát triển và Hội nhập tháng 07-2005

27/09/2005

 
THÔNG TIN KINH TẾ THƯƠNG MẠI

- Các nước phát triển tăng mạnh đầu tư ra nước ngoài

 

CHUYÊN ĐỀ PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP

- Phát triển nông nghiệp nông thôn trong quá trình cải cách và công nghiệp hoá của Việt Nam

 

THÔNG TIN THAM KHẢO

- Trung Quốc và Ấn Độ tăng cường phát triển nông nghiệp, nông thôn

- Trung Quốc thay đổi chiến lược tăng cường đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

- Ấn Độ định hướng lại chiến lược phát triển

 
THÔNG TIN KINH TẾ THƯƠNG MẠI

- Các nước phát triển tăng mạnh đầu tư ra nước ngoài

 

CHUYÊN ĐỀ PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP

- Phát triển nông nghiệp nông thôn trong quá trình cải cách và công nghiệp hoá của Việt Nam

 

THÔNG TIN THAM KHẢO

- Trung Quốc và Ấn Độ tăng cường phát triển nông nghiệp, nông thôn

- Trung Quốc thay đổi chiến lược tăng cường đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

- Ấn Độ định hướng lại chiến lược phát triển


Tin khác