Hội nghị cán bộ công chức Viện Chính sách và Chiến lược Nông nghiệp Nông thôn

10/03/2006

Ngày 9/3/2006 tại hội trường Viện Chính sách và Chiến lược Nông nghiệp nông thôn đã tổ chức "Hội nghị cán bộ công chức Viện Chính sách và Chiến lược Nông nghiệp Nông thôn". Đến với hội nghị có đầy đủ cán bộ nhân viên của Viện. Ban lãnh đạo đọc báo cáo tổng kết hoạtđộng của Viện năm 2005 và phương hướng nhiệm vụ năm 2006. Ngày 9/3/2006 tại hội trường Viện Chính sách và Chiến lược Nông nghiệp nông thôn đã tổ chức "Hội nghị cán bộ công chức Viện Chính sách và Chiến lược Nông nghiệp Nông thôn". Đến với hội nghị có đầy đủ cán bộ nhân viên của Viện. Ban lãnh đạo đọc báo cáo tổng kết hoạtđộng của Viện năm 2005 và phương hướng nhiệm vụ năm 2006.

Tin khác