Liên kết Khu vực đô thị, nông thôn và tiểu vùng khu vực sông Mê Kông mở rộng

01/03/2006

Trong khuôn khổ dự án RETA 6121, ngày 20,21 tháng 02 năm 2006 tại Hà Nội,  Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và viện Quy hoạch Đô thị- Nông thôn, Bộ Xây dựng  tổ chức Hội nghị quốc tế về “Liên kết Khu vực đô thị, nông thôn và tiểu vùng khu vực sông Mê Kông mở rộng (ViệtNam, Lào, Campuchia): Một tiếp cận toàn diện về Phát triển và giảm nghèo”.

Trong khuôn khổ dự án RETA 6121, ngày 20,21 tháng 02 năm 2006 tại Hà Nội,  Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và viện Quy hoạch Đô thị- Nông thôn, Bộ Xây dựng  tổ chức Hội nghị quốc tế về “Liên kết Khu vực đô thị, nông thôn và tiểu vùng khu vực sông Mê Kông mở rộng (ViệtNam, Lào, Campuchia): Một tiếp cận toàn diện về Phát triển và giảm nghèo”.|

Dự án RETA 6121 tập trung tổng kết và phân tích chính sách phát triển vùng và đô thị ở ba nước Đông Dương trong tiểu vùng sông Mê Kông để tìm ra giải pháp phát triển hũu hiệu nhằm hướng tới một thực thể phát triển bền vững lãnh thổ trên cơ sở cân bằng giữa đô thị và nông thôn ở từng nước. Ngoài ra dự án còn đặt ra mục tiêu nghiên cứu các yếu tố tác động tới phát triển vùng/đô thị mà việc hội nhập kinh tế quốc tế với các nước trong khu vực sông Mê Kông có kinh tế phát triển hơn như Thái Lan, Trung Quốc có thể mang lại kinh nghiệm cho các nước có kinh tế phát triển chậm hơn như Việt Nam, Lào, Campuchia để hướng tới sự phát triển đồng bộ giữa các quốc gia trong vùng lãnh thổ sông Mê Kông.

Sau khi nghe báo cáo tổng kết các đại biểu đã tiến hành thảo luận đóng góp ý kiến, đưa ra các đề xuất khuyến nghị chung cho toàn khu vực bao gồm

- Áp dụng “các gói” phát triển cụ thể cho các thành phố, thị trấn nhỏ và trung bình, 

- Các hệ thống đường nhánh bổ sung cho các dự án đường bộ chính,

- Chuyển giao mô hình “T-BIRD” cho Campuchia, Lào và Việt Nam, theo đó xây dựng các chương trình Campuchia, Lào, Việt Nam: phát triển công nghiệp nông thôn thông qua các sáng kiến của khu vực tư nhân.

- Các chương trình phát triển xuyên biên giới cấp khu vực.

- Triển khai một số dự án lãnh thổ thí điểm.

- Đầu tư nhiều hơn vào du lịch sinh thái và du lịch văn hoá.

- Hợp tác nghiên cứu phát triển khu vực hướng tới các chiến lược liên kết nông thôn - đô thị đồng điệu.

- Chương trình trao đổi GMS trong lĩnh vực quản lý đô thị và xây dựng năng lực.

- Quản lý tốt hơn một số thị trấn biên giới. 

Trang Công


Tin khác

©2020 Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn - IPSARD
Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội
Tel: 04-39722067, Fax: 84-4-39711062, Email: viencscl@ipsard.gov.vn
Số giấy phép 234/GP-BC