THÔNG CÁO BÁO CHÍ

17/12/2012

Hội thảo: Quản lý an toàn thực phẩm đối với sản xuất và kinh doanh rau quả ở quy mô nhỏ.

Kính gửi các cơ quan báo chí, truyền thông
Trong khuôn khổ các hoạt động của Diễn đàn An toàn thực phẩm được tài trợ bởi tổ chức VECO Việt Nam và do Viện Chính sách và Chiến lược phát triển NNNT (IPSARD) quản trị, ngày 12/10/2012, IPSARD đã tổ chức thành công Hội thảo “Quản lý An toàn thực phẩm đối với rau quả nhập khẩu của Việt Nam” và đã thu hút được sự quan tâm của nhiều cơ quan chuyên ngành, chuyên gia nông nghiệp, cũng như các cơ quan báo chí, truyền hình.
Để tiếp tục trao đổi và thảo luận các kiến nghị về chính sách An toàn thực phẩm, cơ chế quản lý chất lượng rau của các hộ sản xuất quy mô nhỏ và kinh nghiệm trong quản lý an toàn thực phẩm của một số nước trên thế giới, từ đó sẽ đưa ra những kiến nghị, đề xuất về quản lí an toàn thực phẩm đối với sản xuất và kinh doanh rau quả ở quy mô nhỏ, ngày 19 tháng 12 năm 2012, IPSARD sẽ phối hợp với VECO tổ chức Hội thảo Quản lý an toàn thực phẩm đối với sản xuất và kinh doanh rau quả ở quy mô nhỏ.
Tại Hội thảo này, các đại biểu sẽ được nghe: “Báo cáo Thực trạng và vận động chính sách về quản lí chất lượng chuỗi rau an toàn” do Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Hệ thống nông nghiệp (CASRAD) trình bày; “Báo cáo Gíam sát tồn dư thuốc BVTV trên một số loại rau quả tại thị trường Hà Nội” do Cục bảo vệ thực vật trình bày; “Báo cáo Kinh nghiệm quản lí ATTP trong thương mại rau quả tại một số nước trên thế giới” do Vụ thương mại miền núi, Bộ Công thương trình bày; “Kiến nghị chính sách ATTP ngành rau” do Viện chính sách và chiến lược phát triển NNNT trình bày, cùng những thảo luận, hỏi-đáp của các đại biểu với các diễn giả tại Hội thảo.
Tham gia Hội thảo có đại diện của: Cục bảo vệ thực vật; Chi cục BVTV Phú Thọ, CASRAD, Bộ Công thương; IPSARD và các cơ quan thông tấn, báo chí.
-      Thời gian: 08h30 – 11h30, ngày Thứ tư, 19/12/2012
-      Địa điểm: Trung tâm Phụ nữ và phát triển, số 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.
 Xin trân trọng cảm ơn. /.
IPSARD

Tin khác