Ưu tiên vốn cho sản xuất nông nghiệp

11/01/2013

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có văn bản chỉ đạo Bộ NNPTNT tập trung thực hiện công tác quy hoạch, tái cơ cấu ngành... để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh ngành nông nghiệp.

Phó Thủ tướng yêu cầu trong năm 2013, ngành nông nghiệp cần phải tập trung vào công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch phát triển sản xuất gắn với chế biến, thị trường tiêu thụ.
Quy hoạch phát triển hạ tầng phục vụ nông nghiệp. Cần tổ chức sản xuất theo hướng hàng hoá quy mô lớn, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ, xây dựng thương hiệu sản phẩm, hình thành chuỗi sản xuất, tiêu thụ trên thị trường trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu.
Đối với một số ngành sản xuất hàng hóa lớn, xuất khẩu chủ lực, có tác động đến sinh kế thu nhập của nhiều hộ nông dân, phải kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đề xuất cơ chế chính sách cụ thể, đảm bảo vốn cho sản xuất, thu mua, tạm trữ, chế biến phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu. Phải ưu tiên vốn tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách để thu hút nguồn lực của xã hội đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
Theo Nông thôn ngày nay

Nguồn: http://danviet.vn/120117p1c25/uu-tien-von-cho-san-xuat-nong-nghiep.htm


Tin khác