Thông báo tuyển dụng

21/05/2014

Dự án “Hỗ trợ xây dựng quản lý rủi ro nông nghiệp thông qua liên kết công – tư ở Việt nam” (Dự án Bảo hiểm nông nghiệp) được tài trợ bởi Cơ quan Hợp tác phát triển quốc tế Tây Ban Nha (AECID) với mục đích tăng cường năng lực về quản lý rủi ro trong nông nghiệp thông qua bảo hiểm nông nghiệp, góp phần vào sự phát triển của bảo hiểm nông nghiệp có sự liên kết công – tư tại Việt Nam.

Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn (IPSARD) được giao thực hiện Dự án bảo hiểm nông nghiệp này với Ban Quản lý dự án (BQLDA) hoạt động tại Viện. Để triển khai các hoạt động của dự án, BQLDA tìm kiếm ứng viên người Việt có kinh nghiệm và năng lực cho 03 vị trí chuyên gia thuộc gói thầu số 2 "Chuyên gia thực hiện đề xuất pháp lý xây dựng cơ chế bảo hiểm nông nghiệp có sự liên kết công tư"; gói thầu số 3 “Chuyên gia thực hiện đề xuất tăng cường một đơn vị công lập chịu trách nhiệm về bảo hiểm nông nghiệp”; gói thầu số 4 “Chuyên gia thực hiện xây dựng đề xuất bảo hiểm cho ngành cà phê”
 
Các ứng viên quan tâm xin vui lòng gửi thư xin việc, CV bằng tiếng Anh đến Dự án Bảo hiểm nông nghiệp
Địa chỉ: 16 Thụy Khuê, Hà Nội 
Thời hạn: 30/05/2014
 
Chi tiết, xem các phụ lục đính kèm dưới đây.

Tin khác