Trung tâm Phát triển nông thôn tổ chức mời thầu 2

15/05/2014

Trung tâm Phát triển nông thôn tổ chức mời thầu: Gói dịch vụ Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Quảng Ninh” cho sản phẩm nhựa thông của tỉnh Quảng Ninh tại 2 quốc gia là Mỹ và Hàn Quốc.

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THƯ MỜI CHÀO HÀNG
 
Trung tâm Phát triển nông thôn tổ chức mời thầu: Gói dịch vụ Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Quảng Ninh” cho sản phẩm nhựa thông của tỉnh Quảng Ninh tại 2 quốc gia là Mỹ và Hàn Quốc.
 
Nằm trong khuôn khổ dự án “Tạo lập, quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận “Nhựa thông Quảng Ninh” cho sản phẩm nhựa thông của tỉnh Quảng Ninh. Trung tâm Phát triển Nông thôn tổ chức mời thầu gói dịch vụ Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Quảng Ninh” cho sản phẩm nhựa thông của tỉnh Quảng Ninh tại 2 quốc gia là Mỹ và Hàn Quốc.
 
Yêu cầu đối với tổ chức dự thầu:
+ Tổ chức phân tích có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hộ thương hiệu, Sở hữu trí tuệ và có kinh nghiệm trong việc đăng ký bảo hộ cho sản phẩm trên thị trường quốc tế.   
+ Là đại diện Sở hữu công nghiệp chính thức tại Việt Nam.
 + Có đủ điều kiện để đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận nhựa thông Quảng Ninh trên thị trường Mỹ và Hàn Quốc (về nhân sự, chuyên môn và pháp lý…)   
 
Nộp hồ sơ:
Các đơn vị có đủ điều kiện để thực hiện các nội dung trên và mong muốn hợp tác, đề nghị gửi báo giá dịch vụ về địa chỉ: Trung tâm Phát triển nông thôn – Số 16, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Hạn nộp hồ sơ: 17h30 ngày 25/05/2014 theo đường bưu điện, fax hoặc nộp trực tiếp tại: phòng 508, Trung tâm Phát triển nông thôn – Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn 16 - Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội,
Điện thoại: 043.7624190
Mọi chi tiết xin liên hệ: Mr. Nguyễn Văn Ba; Điện thoại: 0979 669 655

Tin khác