Đăng tuyển Chuyên gia nhập và làm sạch số liệu

09/05/2014

Đăng tuyển Chuyên gia nhập và làm sạch số liệu

Đăng tuyển chuyên gia nhập số liệu cho hoạt động “Nghiên cứu đánh giá các mô hình tái canh cà phê tại Việt Nam”

 

Để thực hiện hoạt động ”Nghiên cứu đánh giá các mô hình tái canh cà phê tại Việt Nam”, Trung tâm Thông tin PTNNNT cần tìm 04 chuyên gia nhập và làm sạch số liệu với các nhiệm vụ như sau:

-         Làm sạch và nhập số liệu 240 phiếu điều tra vào phần mềm nhập liệu có sẵn (chi tiết như phụ lục đính kèm).

-         Thời gian thực hiện: Tháng 6/2014 đến tháng 7/2014

-         Thời gian nhận hồ sơ: Chi tiết liên hệ Lê Thị kin Chung (Phòng Tổ chức và HTQT- Trung Tâm Thông Tin PTNNNT- 16 Thụy Khuê- Tây Hồ- Hà Nội. Điện thoại: 04.39725154/39725753)

 


Tin khác